Ja till överdäckning av Drottningholmsvägen

För en tid sedan kunde man läsa i Bromma Tidning att den planerade exploateringen av spårvagnshallarna vid Ulvsundaplan – den så kallade Akka-depån – är framflyttad åtskilliga år. SL:s hyreskontrakt har förlängts åtminstone till utgången av 2021. Läs artikeln här.

SL-depån vid Ulvsundaplan. Foto Mikael Andersson, Bromma Tidning.

I söndags fick jag för kännedom ett brev som Björn Svedinger just skickat till berörda politiker och tjänstemän. Björn bor vid Timmervägen, i en villa som Stadsbyggnadskontoret så sent som för ett halvår sedan hotade att expropriera, som ett led i utbyggnaden av Alvik–Ulvsunda.

     De ursprungliga planerna innefattade en mycket aggressiv förtätning av hela Timmerfallet. Ett tiotal höga punkthus var inritade längs bergsryggen, ända fram till Stora Mossens T-bana. Villorna vid Timmervägen behövde rivas för att ge plats för några rejäla lägenhetskaserner. Öppna denna länk så ser du omfattningen av de planer som var aktuella för mindre än ett år sedan.

     Nu när Akka-depån blir kvar åtminstone sex år till, verkar det även som luften har gått ur planerna att dra om T-banans stäckning från Stora Mossen till Alvik och att däcka över Drottningholmsvägen. »För dyrt«, säger Stadsbyggnadskontoret, dock utan att hänvisa till några särskilda beräkningar.

     När trädgårdsstadens villaägare protesterar mot kommunens iver att förtäta, då förminskas ofta deras argument till »partsinlagor« och »egenintressen«. Jag tror att många villaägare är klokare än så.

     Björn Svedingers brev är ett fint exempel på hur man kan utveckla dialogen. Han välkomnar förtätningen och överdäckningen av Drottningholmsvägen. I sitt brev hänvisar han till liknande överdäckningslösningar i Berlin.

     Ett ja till överdäckning av Drottningholmsvägen skulle onekligen lösa många spänningar. Om kommunen i handling visar att de respekterar trädgårdsstadens hundraåriga kulturmiljöer, då kommer beslutsfattarna också att mötas av en helt annan förståelse från villaägarna för de uppenbara behov av bostadsförnyelse som också finns.

 

En sak till:

Närheten till naturen – ett viktigt bostadsvärde

Per Östlund, som är engagerad i Facebookgruppen Framtidens Alvik och Gamla Äppelviken tipsar om en pågående debatt i Dagens Nyheter om konflikter mellan bostadsbyggande och skyddsvärd naturmark. Dessa konflikter är ofta konstruerade, skriver artikelförfattarna Johanna Sandahl och Mårten Wallberg från Naturskyddsföreningen.

»De bostadspolitiska samtalen på riksnivå borde ägnas åt att ta tag i de verkliga problemen med bristen på bostäder som bristen på bra kollektivtrafik, långsamma byggprocesser, dålig konkurrens inom byggsektorn och en kostnadsutveckling inom byggandet som rejält överstiger Konsumentprisindex. För byggmaterial har kostnaden ökat med 90 procent sedan 1998. Den allmänna kostnadsutvecklingen var drygt 20 procent under samma period.«

Läs hela artikeln här.

 
Alvik Ulvsunda
0 kommentarer