Berätta vad du tycker – senast onsdag

Under din semester har tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret arbetat för högtryck. Inför torsdagens (18/8) omröstning i Stadsbyggnadsnämnden föreligger nu ett Start-PM för politikerna att ta ställning till. Hela skogen från Nyängsparken till Orrspelsvägen, längs Västerleds södra sida, ska bort.

Skogsremsan är inte många meter bred, men det går att klämma in 300 lägenheter, menar Stadsbyggnadskontoret. Bild ur Start-PM, Dnr 2016-02316.

 

Om Stadsbyggnadsnämnden säger ja till tjänstemännens förslag kommer Västerled snart att kantas av så kallade Stockholmshus, dvs prefabricerade modulhus som massproduceras och sätts ihop i fabrik. Stockholmshusen är speciellt framtagna för att förtäta ytterstaden på snabbast möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad.

Stockholmshusen enligt ett av arkitektkontoren. Men för att uppnå målet 200–300 lägenheter, måste husen bli 5–6 våningar höga. 
Källa: www.dinelljohansson.se

 

Jag har haft kontakt med brommapolitiker från Moderaterna, Liberalerna och Miljöpartiet. På båda sidor om blockgränsen tycker de att förtätningsförslaget är helt orimligt. Men kommer de att kunna övertyga sina partikolleger i Stadsbyggnadsnämnden?

     I Stadsbyggnadsnämnden sitter politiker som representerar Stockholm samtliga fjorton stadsdelar. Vet ledamöterna från andra ytterstadsområden – eller från innerstaden för den delen – att Bromma redan förtätar dubbelt så mycket som övriga stadsdelar (se mitt förra blogginlägg, 15/7)?

     Sett i perspektivet av att tiotusentals nya bostäder redan planeras mellan Alvik och Brommaplan de närmaste åren, är 300 lägenheter längs Västerled helt försumbara.

 

Berätta vad du tycker!
Vad du tycker kan bli helt avgörande för omröstningen den 18/8. Här är ditt beslutsunderlag:

Stadsbyggnadskontorets Start-PM

Värna Västerleds argument och konsekvensanalys

 

Gör det senast onsdag 17/8!
Telefonnummer och mejladresser finner du här:

Kontaktuppgifter

 

Ont om tid?
Mejla den här hälsningen till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Roger Mogert (S) och vice ordförande, Joakim Larsson (M).

Beträffande »Västerledsstråket«
Jag motsätter mig ytterligare förtätning av trädgårdsstaden och ställer mig bakom föreningen Värna Trädgårdsstaden i Västerleds skrivelse den 18 juli 2016.

 

––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

 

0 kommentarer