Smash and grab på Park

I dag hade jag egentligen tänkt att gratulera Park Konditori till förra veckans utmärkelse. White Guide utnämnde nämligen Park till ett av Stockholms bästa bagerier. Så välförtjänt!
 
Men i natt (26/4) var det inbrott på fiket. Ett meningslöst sabotage. Krossad ruta. Glassplitter i hela butiken. Krossade glasvitriner. Larmet gick kl 02. Och bytet? Några hundra kronor ur växelkassan.
 
 
 
I morse handlade jag frukostbröd av Fredrik. Han suckade tungt.
Så meningslöst.
 
Villa och bilinbrotten är ett gissel i Bromma. I utmärkta Facebookgruppen Aktuella händelser i Bromma tipsar grannarna varandra om iakttagelser och illdåd, närmast i realtid. Polisens brottsstatistik är ändå en dyster läsning. Här kan du läsa marsrapporten.
 
Man blir så trött …
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer

John Blund vann i högsta instans

Stort grattis till kvarteret John Blund – och hela trädgårdsstaden!
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har upphävt Stadsbyggnadskontorets tidigare beslut att bevilja bygglov för två flerbostadshus inne på tomterna till Alviksvägen 128 och 130 i Smedslätten. Beslutet kan inte överklagas.
 
Domen i MÖD är principiellt oerhört viktig. I potten låg nämligen samtidigt ett mycket obehagligt prejudikat som hade fått konsekvenser för hela trädgårdsstaden. Om bygglovet hade vunnit laga kraft, då skulle Byggnadsnämnden i fortsättningen bli tvungen att säga ja varje gång någon ville uppföra ett flerfamiljshus på sin tomt. Läs mer här. 
 
Byggherren (Johan Gahm) har tidigare köpt ytterligare en fastighet i kvarteret (Sunnerdahlsvägen 9) med avsikt att omvandla även den till bostadsrätter. Bara för några veckor sedan avvisade dock Stadsbyggnadskontoret hans bygglovsansökan, eftersom den planerade tillbyggnaden stred mot detaljplanen. Läs mer här.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer

Smygläs Trädgårdsstadens Färger

 
 
LÄR KÄNNA TRÄDGÅRDSSTADEN
I början av förra seklet, och med inspiration från den engelska Garden Cityrörelsen, anlades trädgårdsstäder intill många större städer i Sverige. Bromma är ett av de bästa exemplen, där 1910-talets nationalromantik, 1920-talets klassicism och 1930-talets funktionalism är rikt representerade och där såväl byggnader och stadsplaner som trädgårdar och parker är väl bevarade.

     Trädgårdsstadens Färger berättar om hur arkitektoniska stilideal, materialval och tidstypisk färgsättning har konstituerat trädgårdsstaden under skilda epoker. Boken är på en gång ett vackert dokument och en praktisk handbok med kunskap och fakta för dig som älskar de vackra kulturmiljöerna. Boken lär ut hur du vårdar, bevarar och underhåller ditt hus och hur du bör tänka för att lämna det vidare till nya generationer i bästa skick.

     Elvy Engelbrektson och Helena Hambræus är arkitekter och utövande bildkonstnärer. Trädgårdsstadens Färger är resultatet av ett arbete som inleddes för snart tjugo år sedan och som även genererat utställningar om olika epokers skiftande arkitektur- och stadsplaneideal.

     Trädgårdsstadens Färger utkommer i början av maj och kostar 350 kr. I boken ingår alla de välkända, handkolorerade färgplascherna som hänger i uställningen på Måleributiken i Alvik. Inom kort kommer samtliga planscher att kunna köpas i affischformat på www.barabromma.se

Här är några uppslag ur den kommande boken:

 
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 kommentarer