Vilken blir den viktigaste valfrågan?

Tidningen Mitt i Bromma drar igång bevakningen av valåret 2018 redan i sitt nästa nummer. Då vill de veta vad jag och några andra Brommabor tycker är den viktigaste valfrågan. Vad vi svarade? Ja, det får ni läsa i tidningen den 5 september. Så här såg det ut vid fototillfället på Brommaplan i går.
 
Anna Z Ek med kameran och Filip Joelsson med reporterblocket. 
 
Och ursäkta, Filip. Jag tog två snabba bilder med mobilen och du lyckades blunda på båda! ;-)
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer

Kulturrådet valde Trädgårdsstadens Färger

Nu finns boken på alla bibliotek i hela Sverige!
 
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Kulturrådet ska, bland annat, främja kvalitet och fördjupning i bokutgivningen. 
 
Den som »bedriver professionell utgivning av litteratur i Sverige« kan söka kvalitets- och distributionsstöd – i efterhand. Man kan alltså inte låta kulturstödet bli ett villkor för utgivningsbeslutet. Förlaget måste först ta affärsrisken för att kunna ansöka om stöd.
 
Trädgårdsstadens Färger utkom i maj och jag skickade omgående in den för bedömning. Den arbetsgrupp som bedömer kvalitén på fackböcker inom områdena konst, arkitektur- och designhistoria sammanträdde på försommaren och beviljade boken ett kvalitesstöd och därmed även ett distributionsstöd.
 
Arbetsgruppen bedömer ca 200 titlar per år och består av fem personer: två konstnärer/formgivare, två bibliotekarier och en professor i designhistoria. Färre än hälften av titlarna beviljas stöd.
 
Syftet med distributionstödet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken. Det innebär alltså att Trädgårsdsstadens Färger nu finns på landets samtliga ca 300 kommunala bibiotek.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Riksby koloniförening räddas

Stockholms nya översiktsplan ska godkännas av Byggnadsnämnden i slutet av året. Hela förslaget befinner sig för närvarande på utställning (se tidigare inlägg).
 
Mitt i semestern berättar dock Riksbykolonisten Mikael Ljung på sin hemsida att Byggnadsnämnden redan har gett Stadsbyggnadskontoret bakläxa för den del av programförslaget som berör centrala Bromma. 
 
Riksby har hittills pekats ut som ett »stadsutvecklingsområde« i översiktsplanen. Stora natur- och kulturområden har därmed hotats. Riksby koloniområde har en stadsplan från 1930. Stugorna är arkitektritade och trädgårdarna arkitektplanerade. Området har i dag en unik flora och fauna och flera gravar från järnåldern ingår i området.
 
Riksby koloniträdgårdområde, stadsplanen är från 1930.
 
Förra sommarnen bjöd kolonisterna i Riksby in politiker och tjänstemän till ett möte över ett glas svartvinbärssaft. Ett års opinionsarbete har nu resulterat i en viktig modifiering av Brommas urbaniseringsplaner. Byggnadsnämnden skriver i sitt beslut den 6 april:

Det kolonistugeområde som ligger på platsen fyller en viktig ekologisk, social och rekreativ funktion. Kolonistugeområdet ska värnas och intrång ska inte ske. Bebyggelsens möte med koloniträdgårdarna ska ske på ett medvetet och varsamt sätt. I programområdet ligger en uppskattad tennisanläggning med stor ungdomsverksamhet, denna verksamhet måste värnas.

Nämnden förordar att naturreservatet inte bebyggs. I det fortsatt arbetet med trafik och gatudragningar måste stor hänsyn till topografiska förhållanden tas och gator terränganpassas. Vid Bårdgränds förlängning ska hänsyn tas till den värdefull natur- och kulturmiljö.

Grattis alla Riksbykolonister till ett fint opinionsarbete! Även vi som bara promenerar förbi ibland gläds åt att stugorna blir kvar.
 
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer