Volkswagen hoppar av Grannstöd

Grannstöd Bromma förlorar sin vktigaste sponsor, Volkswagen.
 
De senaste åren har VW ställt en bil till Grannstöds förfogande för att kunna patrullera på gatorna i Bromma på dagtid. Ett femtiotal seniorer turas om att köra bilen och göra iakttagelser, notera, rapportera och hålla ett öga på konstigheter som uppträder i vårt närområde. Du känner säkert igen bilen.
 
Volontärerna i bilen gör ett mycket bra jobb. De rullar runt på våra gator så gott som varje dag. Efter varje avslutad tur rapporterar de sina iakttagelse till polisen. Och bara det faktum att bilen rullar i området har en avskräckande inverkan på inbrottstjuvar.
 
Men nu har VW sagt upp kontraktet och för att Grannstöd inte ska stå utan bil har de köpt loss den. Därmed tömmer Grannstöd sin kassa. Ett par privatpersoner har till och med lånat ut egna pengar och Västerleds Trädgårdsstadsförening har förskotterat sitt bidrag för 18 månader framåt. Verksamheten kan fortsätta utan avbrott, men Grannstöd lever tills vidare under mycket knappa omständigheter.
 
Vill du stödja Grannstöds verksamet? Anmäl dig du också. För att täcka hela Bromma behövs chaufförer och bisittare med lokalkännedom från alla områden! Du erbjuds personlig introduktion i bilen av Grannstöds bilansvariga och utbildning för uppdraget ges på Polisstationen vid Brommaplan. Läs mer på Grannstöds hemsida.
 
I morse, när jag gick min morgonpromenad genom Smedslätten och funderade på Grannstöds prekära situation, fick jag syn på den här skylten:
 
Vilken tråkig utveckling. Villaägarnas oro för den ökande brottsligheten öppnar för nya enskilda säkerhtestjänster. Är det så här vi vill bo i Trädgårdsstaden? Med uniformerade väktare på Drömstigen, dygnet runt? Jag blir lite beklämd.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Vision Alvik delas upp i två program

Stadsbyggnadskontoret informerar i dag (20/9) om den fortsatta planeringen av Alviksområdet. Projektet är nu indelat i två program:
  • Alvik Östra innefattar Alviks Strand, Tranebergs Strand, Traneberg och SALK.
  • Alvik Västra innefattar Alviks Torg och stationsområde samt områdena med trafik- och spårinfrastruktur samt depå.
 

Så här skriver projektledaren Christina Markavi på kommunens hemsida:

Vi har sett att Alvik Östra kommer kunna ha en snabbare tidplan eftersom vi kommit längre i denna del. I Alvik Västra behövs mer utredningsarbete kring områdets trafik- och spårinfrastruktur. Arbetet fortsätter nu i höst och vinter med båda områden. Stadsbyggnadsnämndens tidigare beslut beträffande att påbörja programarbetet för Alvik samt Alviks Vision, ligger fortfarande till grund för de två programmen, liksom mål och strategier.

Samråd för Alvik Östra är beräknat till tidigast sommar/höst 2018.

Tidplanen för Alvik Västra är beroende av flera andra aktörer än staden och mer arbete behövs för att bestämma tidpunkt för samråd.

Läs mer om Alviksplaneringen här.
Östra Alvik.
Västra Alvik.
 
Observera att i Alvik Västra ingår viktiga delar av trädgårdsstaden, till exempel Stora mossens backe, Timmerfallet (hela skogen) och Timmervägen. Jag återkommer så snart jag vet fler detaljer.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

10 000 salamandrar behöver ett biotposkydd

Föreningen Gröna Västerled, lyckades i fjol förhidra att 300 lägenheter byggdes längs Västerleds södra sida mellan Orrspelsvägen och Urbergsvägen. Skogen räddades, bland annat tack vare tunga miljöargument.
 
Nu går Gröna Västerled vidare och har skrivit ett Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd där de föreslår att staden ska ge skogen ett så kallat biotopskydd. Det är det sammanhängande skogspartiet som sträcker sig från Olovslundsdammen, österut längs Västerleds södra sida till Nyängsparken via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren som pekas ut som särskilt skyddsvärt.
 
När stadsdelen planerades på 1920-talet sparades grönområdet från bebyggelse. På så sätt fick man en bra balans mellan bebyggelse och naturmark och de boende fick tillgång till många fina ekostystemtjänster. Genom att ta tillvara de ekosystemtjänster som naturen bjuder på, ökas människans välbefinnande.
 
I sin skrivelse till Stadsdelsnämnden redögör Gröna Västerled även för djurens behov i Västerledsstråket. Visste du att det bor 10 000 salamandrar i Olovslund?
 
Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. En grov uppskattning är att villaområdet i Olovslund inklusive dammen hyser cirka 8-10 000 mindre vattensalamandrar och cirka 5-600 av den större arten. Dammen är grund, relativt varm och väl solbelyst samt fri från fiskar och kräftor (som annars äter salamandrarna eller deras ägg och larver) och utgör därmed en god lekmiljö för de båda salamanderarterna. Det finns också ett starkt engagemang i omgivande villaområde för dammen och dess lekande salamandrar. Problemet är att den är isolerad från andra dammar och våtmarker och därmed sårbar för eventuella störningar. För att säkerställa salamanderpopulationerna krävs det därför åtgärder i syfte att säkerställa och förbättra livsmiljön för djuren.
Olovslundsdammen en kväll i juni. Ur boken Elliots i Bromma. Foto: Emil Fagander.
 
Västerleds Trädgårdsstadsförening har också udertecknat Medborgarförslaget. Läs hela skrivelsen längst ner på VTF:s hemsida.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer