Inga hus på Solviksängen – men . . .

Visserligen är protokollet från Exploateringensnämndens möte i går (14/6) inte publicerat än, men det har under gårdagskvällen och förmiddagen läckt ganska ymningt från allianspartierna. Samtliga röstade emot de tre förslagen som handlade om förtätning i trädgårdsstaden. Gott så.
 
Förslaget (försöksballongen?) från Socialdemokraterna om att utreda förutsättningarna för att bygga 200 lägenheter i Ålstensskogen vid Solviksängen föll lyckligtvis platt till marken. Den provokationen blev för grov. MP röstade med alliansen. 
 
Tyvärr röstade dock MP med majoriteten när det gällde markanvisningarna vid Klöverknuten och Sångarlunden (med tillägget att man inte ska få bygga i den södra delen av dungen).
 
De närboende har redan börjat organisera sitt motstånd. Det handlar ju om betydande ingrepp. Många lägenheter ska pressas in på små ytor. Primula Byggnads AB planerar nu att klämma in 30-40 respektive 50-70 lägenheter på de små ytorna. Oron är stor för vilka konsekvenser det kan få. Här är en bild från ett av Primulas nybyggen i Hökarängen.
Så här beskriver Primula byggnaden: »Husen är fint placerade i terrängen och håller hög arkitektonisk kvalitet med rustika material och omsorgsfullt utformade detaljer.« Bild: www.primula.se
 
Sångarlunden har redan en Facebooksida och en pågående namninsamling som på ett dygn har samlat över 200 namnunderskrifter. Jag återkommer med mer information.
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer

ska ni bygga mitt i naturreservatet?

Västerleds Trädgårdsstadsförening har i dag (11/6) skickat ett öppet brev till Exploateringsnämnden inför deras möte på torsdag den 14/6. Bakgrunden är det förslag från (S) att bygga 200 nya lägenheter vid Solviksängen, som Bara Bromma berättade om i förra inlägget.
 
Trädgårdsstadsföreningen har grävt fram gällande stadsplan från 1946. Där står det tydligt: Ålstensskogen är avsedd att bevaras som naturreservat. Bostäder få icke uppföras . . .
 
Sprid gärna detta blogginlägg på sociala medier.
 
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

(S) förklarar krig mot trädgårdsstaden?

Hur ska man tolka nyheten i Bromma Tidning 31/5? Vill (S) över huvud taget inte ha några röster i Bromma längre? Eller är det en taktisk testballong?
 
Socialdemokraterna i Stadshuset förebereder ett förslag till Exploateringsnämnden som innebär 200 nya bostäder på Solviksängen och ytterligare ett hundratal lägenheter mitt i trägårdsstadens hjärta!
Två markanvisningar i Höglandet och vid Klövervägen. Och en total exploatering av Solviksängen. (S) förbereder ett dråpslag mot trädgårdsstaden. Karta: Bromma Tidning.
   
     – Det är en rättvisefråga, säger Stefan Hansson (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden till Bromma Tidning. Och han fortsätter:
     – Bromma verkar vara en fredad zon för bostadsbyggande, och Socialdemokraternas väljarbas finns knappast i Brommas trädgårdsstad.
 
Ellinor Prawitz, reporter på Bromma Tidning, berättar att det var en medarbetare från Socialdemokraternas pressstab i Stadshuset som tog kontakt med tidningen.
     Vad är det för spel som pågår?
     Förklarar (S) krig mot trädgårdsstaden?
 
Exploateringsnämnden ska behandla förslaget på sitt möte den 14 juni. Att lägga ett så provocerande förslag på sista mötet före semestern känns genomtänkt, bara det. Jag har varit i kontakt med borgarrådssekreteraren Erik Da Silva och begärt att få ut mer skriftlig information om förslagen, men fått till svar att ingenting offentliggörs förrän på måndag 4 juni.
 
Trädgårdsstadsföreningens styrelse är kallade till ett extramöte senare i veckan för att diskutera den uppkomna situationen.
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer