Spelet slut på Majvägen?

Har just fått läsa Cecilia Obermüllers (MP) förslag till kommande beslut i Byggnadsnämnden. Texten är knivskarp. Byggnadsnämnden kommer över huvud taget inte att låta Stadsbyggnadskontoret överklaga bygglovsärendet i Mark- och miljöverdomstolen (MÖD) en gång till.
 
Tvisten runt ombildningen av Majvägen 12 till fyra bostadsrätter har pågått i åtskilliga år. Stadsbyggnadskontoret har beviljat två bygglov (2011 och 2014), vilka båda har överklagats till högsta instans. Jag skrev om ärendet här på bloggen senast den 6 februari.
Majvägen 12. Vad händer nu?
 
Nu sätter Byggnadsnämnden stopp för cirkusen. Liberalerna och KD har anslutit sig till förslaget under eftermiddagen i dag (22/3). Äntligen slår politikerna näven i bordet:
 
»Stadsbyggnadsnämnden beslutar att … dra tillbaka överklagandet [eftersom] Staden/ Nämnden har redan vid tidigare tillfälle fått avslag i MÖD samt i Hovrätten. Boverket avstyrker ävenledes i sitt yttrande. Ärendet är vederbörligen prövat.«
 
Och avslutningen är ännu vassare:
 
»Stadsbyggnadsnämnden önskar se ett slut på de frekventa rivningar och ofta oaktsamma förtätningsprojekt som pågår i många av stadens villaområden och trädgårdsstadsdelar.«
 
Bra rutet! Men vad händer nu? Ska byggnaderna rivas?
 
––––––––––––––
PS 1
Politikerdebatten på Bromma gymnasium i går (21/3) blev både välbesökt och livlig. Kommentarer följer inom kort här på bloggen. Men läs nätupplagan i Bromma Tidning redan nu.
 
PS 2
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Wille är supertaggad

Genomgång med Wille Crafoord inför onsdagens politikerdebatt i Bromma gymnasium. Han är supertaggad och räknar med stor uppslutning på ondsag 21/3.
 
Tidningen Mitt i Bromma ringde medan vi fikade och artikeln ligger redan uppe på nätet. Klicka här.
 
Välkommen till Bromma gymnasium. Onsdag 21 mars kl 18-21.
Samtliga nio partier i Stocksholms stadshus kommer för att svara på frågan
VAD VILL POLITIKERNA MED BROMMA?
 
Trädgårdsstadsföreningen arrangerar och bjuder på en smörgås i pausen.
Alla är välkomna. Fri entré. Tacksam för förhandsanmälan senast söndag 18/3Klicka här!
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer

Villorna får inte rivas!

Stadsbyggnadskontoret har tänkt färdigt. Fastighetsägaren som ville riva sina tre villor i Smedslätten (se blogginlägg 17/1) får nobben. Men stadens tjänstemän lämnar besked utan att anföra någon egen ståndpunkt. De ber nästan om ursäkt när de hänvisar till Stadsmuseets remissvar:
 
»Stadsmuseet avstyrker åtgärderna på grund av byggnadernas höga historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Stadsbyggnadskontoret delar Stadsmuseets bedömning. Det innebär att kontoret inte kan bevilja rivningsåtgärderna med hänvisning till byggnadernas värde.«
 
Ska vi tro att villorna i kvarteret John Blund är räddade nu? Så här avslutar Stadsbyggnadskontoret sin skrivelse till byggherren:
 
»Ni kan välja att återta ansökan så att kontoret kan avskriva den utan kostnad. … Ni har även möjlighet gå vidare med ansökan i nuvarande form, då kommer Stadsbyggnadsnämnden ta beslut i ärendet. Kontoret skriver då ett tjänsteutlåtande med förslag till avslag och ärendet kommer att debiteras oavsett bifall eller avslag.«
 
Osvuret är alltså bäst.
 
En sak till. Du glömmer väl inte att
anmäla dig till debatten på Bromma gymnasium den 21/3 kl 18-21. Trädgårdsstadsföreningen arrangerar. Representanter för Stadshusets samtliga partier kommer för att besvara frågan Vad vill politikerna med Bromma? 
 
Alla är välkomna. Fri entré. Tacksam för förhandsanmälan senast söndag 18/3.
Klicka här!

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer