därför måste bygglovet inhiberas

Det här är fjärde blogginlägget på tio dagar om förtätningen av Herman Ygbergs väg 11. Projektet upprör allt fler. Den 8 november kommer Byggnadsnämnden att diskutera hur byggnadslovet kunde godkännas på tjänstemannanivå. I förra veckan informerade jag den nya blågröna majoriteten i Byggnadsnämnden om Stadsbyggnadskontorets (felaktiga) hantering av ärendet. Björn Ljung, Liberalernas representant i nämnden, reagerade upprört och direkt. Han skriver till BaraBromma:
 
»Tack för din information, Christian . . . alltsedan vi förorade makten förra valet har vi föreslagit att bygglov av detta slag i villområdena och trädgårdsstäderna ska behandlas av nämnden och inte avgöras på delegation [av Stadsbyggnadskontoret], även om det är detaljplaneenligt. Det är en punkt jag tänker arbeta hårt för att få ändring på. . . . I det aktuella ärendet tar jag upp frågan på nästa stadsbyggnadsnämnd och ber att få en redogörelse samt ifrågasätta hur det kan komma sig att man går vidare med ett ärende som är snarlikt det som fick avslag av MÖD.«
 
Avslaget i Mark och miljödomstolen (MÖD), som Björn Ljung hänvisar till, är den uppmärksammade domen som 2017 inhiberade ett bygglov i kv. John Blund (Alviksvägen/Sunnerdahlsvägen). Ärendet har redovisats i flera tidigare blogginlägg. Domen borde naturligtvis ha varit vägledande för Stadsbyggnadskontoret (SBK) när de granskade ansökan för Herman Ygbergs väg. 
 
Det planerade parhuset strider nämligen mot detaljplanen i flera avseenden.
  • Det är för stort (man har maskerat byggytan i genom att låta undervåningen vara mindre än övervåningen). Jag har aldrig sett en liknande fasadritning. Möjligen är SBK förd bakom ljuset av arkitekten. Byggrätten på 203 kvm är överskriden.
  • Det är felplacerat. Enligt MÖD-domen ska hus som ligger på tomt inom kategorin Ö2 (vilket är fallet både här och i kv. John Blund) placeras på den så kallade »byggnadslinjen« (utförlig dokumentation finns att tillgå). På Herman Ygbergs går det inte att placera en så stor byggnad på byggnadslinjen. 
  • Dessutom. Om SBK hade läst och förstått innebörden av MÖD-domen avseende John Blund, då hade de inte kunnat ignorera sakägarnas frågor (medan tid till överklagan fortfarande fanns). I stället fick sakägarna felaktiga besked om att allt rymdes inom detaljplanen.
  • Och vidare: SBK:s handläggare har i ett mejl instruerat arkitekten att radera två friggebodar från planritningen »för att inte störa bygglovshanteringen« (ty, med två boningshus på tomten upphör rätten att dessutom uppföra friggebodar). Det råder också oklarhet om hur parkeringsplatserna till parhuset ska nås, eftersom man inte får använda Huldrestigen för biltrafik.
Inte undra på att byggprojektet pågår innanför högt resta presenningar. Det här projektet tål inte insyn. 
 
En eloge till Björn Ljung och Liberalerna i Byggnadsnämnden. Låt oss hoppas på en större förståelse för trädgårdsstads skyddsvärden med den nya grönblåa majoriteten.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 

0 kommentarer

arkitekten ska själv bo i parhuset

Ombildningen av villan på Herman Ygbergs väg 11 till bostadsrätt tål inte insyn. Sen BaraBromma avslöjade schaktningsarbetena i förra veckan har nu hela tomten klätts in med höga presenningar.
Det schaktas för ett nytt parhus bakom presenningarna.
 
Bygglovet är godkänt på felaktiga grunder. Det planerade parhuset strider mot detaljplanen såväl till sin storlek som sin placering. Nyskrivna domar från Mark och miljödomstolen, som är bindande även i detta ärenden, har ignorerats. Beslutande handläggare har gjort allvarliga misstag, begått tjänstefel och lämnat felaktig information till sakägarna. Till detta ska jag återkomma.
 
I dag ska jag berätta om känslorna som svallar i Smedslätten. Ett av Sveriges mest kända arkitektkontor – SandellSandberg – står bakom det nyritade parhuset. Åtminstone på papperet. Byrån grundades av Thomas Sandell, som SVT ägnar ett helt program åt i kväll, 24/10 (sänds även på SVTPlay). 
 
Men frågan är om det välrenommerade arkitektkontoret verkligen är inblandat? Hur kan de lämna ifrån sig en sån missformad husfasad? Varför fattas det en bit av gaveln?
Hur kommer det sig att SandellSandberg ritar ett hus med avhuggen gavel?
 
Ansvarig arkitekt av parhuset är Anders Rotstein. Han är anställd på SandellSandberg. Rotstein vet att hela bygglovet avgörs av den avhuggna gaveln. Han vet att byggrätten är 203 kvm. Utan den avhuggna gaveln överskrids byggrätten med en kvadratmeter. Därför hugger han av gaveln och bygglovet söks för den byggyta som bottenvåningen tar i anspråk, inte övervåningen.
 
Varför är det så viktigt? Jo, Anders Rotstein ska nämligen själv bo i huset! Han sitter redan i styrelsen till den blivande bostadsrättsföreningen. När man »följer pengarna«, då hittar man de verkliga drivkrafterna.
 
I måndags fick Anders Rotstein ett vänligt med skarpt formulerat mejl från en person i grannskapet. Jag har fått tillstånd att citera mejlet mot löfte att låta brevskrivaren vara anonym:
 
Anders,
Som ”blivande granne” har jag ingen aning om hur ni tänkt, men jag tror ändå att det är bra att du och din hustru tänker en sista vända innan ni går in i nästa fas i detta övergrepp på Brommas Trädgårdstad.
 
Är ni medvetna om att hela närområdet är vansinniga över detta – och andra projekt i kvarteret? Det har varit stormöten och lappar som delats ut, bloggande (se http://barabromma.blogg.se <http://barabromma.blogg.se> ), samt en nu eskalerande kampanj mot staden. I min värld skulle smaken i det hela bli väldigt fadd. Det är väl knappast på de premisserna er familj valde att skapa ert nya liv i förorten när ni lämnar innerstaden? Du kan ju fråga er mäklare om hennes erfarenhet av Familjen Gutestams motsvarande övning uppe på Majvägen, eller läsa i pressen. Balders var nog ansvariga även för det projektet.  Nu tillstår jag att vi grannar på HYV är avsevärt mer civiliserade än så, men upprördheten över att man för egen vinning förstör en unik miljö är väldigt stor. Har ni gått omkring i gamla Äppelviken och Smedslätten för att känna in vad bygden står för? Som arkitekt förstår jag att det måste kännas spännande att sätta sin prägel på ”BRF Villa Rotstein” och addera till portföljen, men det kommer att bli ett sår i trädgårdsstaden som blir kvar i generationer. Inget att vara stolt över tyvärr, även om bygget skulle vara superhäftigt på Ekerö, i Täby eller i Skärgården. Att detta projekt gått under radarn är uppenbart och smart om man nu vill göra sig ett finansiellt klipp. Men mätt på andra värdegrunder är priset för det ni gör väldigt högt. Ett senkommet förslag är därför:
 
Flytta in i ursprungsvillan istället, och gör en extra fin trädgård nu när ni fällt en massa vackra träd som ramat in vår Huldrestig i 80 år. Då blir alla glada och grannsämjan blir så god som någon.
 
Ibland blir saker inte som man tänkt. Då är det stort att tänka om och fundera på vad som känns bra. Är fullt medveten om att dessa ord säkert inte landar där jag hoppas, utan att ni kör på ”nu när ni baxat det ända hit” (för att citera Kjell-Olof Feldt som kanske skulle tänkt om tidigare). Men då vet ni i alla fall vad som sker. Och jag har förmedlat min och andras åsikt. Vilket känns bra.
 
Vänligen
 
(brevskrivarens namn är raderat här, CR:s anm.)
 
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer

Här rivs – men inte för luft och ljus

Jag kan inte släppa den planerade förtätningen vid Herman Ygbergs väg 11. Där pågår nu ett regelrätt övergrepp på trädgårdsstaden. I går (17/10) intogs tomten av schaktmaskiner som drog upp all växtlighet och hyvlade av jordtäcket ner till berggrunden. I dag har ödeläggelsen fortsatt.
Ett övergrepp på trädgårdsstaden. Här schaktas för att bygga ett nytt parhus. En fyrkantig låda, dubbelt så stor som den befintliga villan i bakgrunden.
 
Efter tisdagens (16/10) blogginlägg, som lästes av fler än tusen Brommabor, har jag fått många upprörda frågor: »Hur är det möjligt?« »Det måste vara fel!« »Vem har godkänt det här?« »Varför har ingen reagerat tidigare?«.
 
Vad hade Strindberg sagt?
1883, när Strindberg flanerade i Villastaden, längs den blivande Karlavägen, och iakttog rivningarna för den så kallade Esplanaden – Där gamla kåkar stodo tätt och skymde ljuset för varandra – då representerade schaktningarna något nytt och fräscht som förde in ljus och luft bland kåkarna vid Humlegårdens tobaksland. Då tillkom dikten »Eplanadsystemet«:
 
     – Vad skall ni bygga här, min vän? 
     Skall här bli nya Villastaden?
     – Här skall ej byggas upp igen! 
     Här röjes blott för Esplanaden!
 
     – Ha! Tidens sed: att riva hus! 
     Men bygga upp? Det är förskräckligt. 
     – Här rivs för att få luft och ljus; 
     är kanske inte det tillräckligt?
 
Även trädgårdsstaden i Bromma anlades för att skapa bostäder med omgivande luft och ljus. Nu rivs det i trädgårdarna för att förtäta och fördunkla.
 
Efterlysning: en arkitekt och en jurist
Bygglovet för Herman Ygbergs väg 11 gick igenom i september. Såvitt jag förstår har detaljplanens regelverk utnyttjats till bristningsgränsen. Efter dagens mejl och samtal återstår flera frågor som jag inte kan besvara. Finns det bland bloggens läsare experkunskap att tillgå? Skicka gärna ett mejl till mig, christian@vinghasten.se  Jag har bland annat frågor om hur ritningarna som bygglovet baseras på kan/ska tolkas.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer