Gilla Gröna Västerled

Exploateringskontoret föreslår en markanvisning för 200-300 lägenheter, förskolor och kommersiella lokaler i norra Ålsten. Bebyggelsen ska sträcka sig längs med Västerled från Orrspelsvägen i väster till Nyängsparken i öster. Målet är att knyta samman flera stadsdelar och omvandla Västerled till en grön stadsgata och inte den gata med känsla av trafikled som den är idag, skriver tjänstemännen på exploateringskontoret.
 
De boende längs exploateringsområdet har bildat en opinionsgrupp med egen hemsida.
Gilla Gröna Västerled på Facebook.
0 kommentarer