Beslutet sköts upp – igen!

Det blev inget beslut om Västerledsstråket vid Stadsbyggnadsnämndens möte i går, 8 september. Ärendet bordlades en första gång vid nämndens augustisammanträde.
 
Allianspartierna är fortsatt emot en exploatering längs södra sidan av Västerled. Men majoriteten (S, MP, V) är inte överens om en gemensam linje.
 
– Det går långsamt. Vi kommer bordlägga igen. Det är ett parti som inte landat än i hur de vill göra, sa Roger Mogert (S) till Bromma Tidning inför gårdagens möte
 
– Vi från stadsbyggnadsgruppen i Miljöpartiet vill inte ha det här projektet, vi är fortfarande tveksamma, sa Cecilia Obermüller (MP). 
 
Obermüller är ordförande i Bromma stadsdelsnämnd och den enda Brommabon i Stadsbyggnadsnämnden. Man anar hårda påtryckningar från S i kulisserna. Ännu en presigekamp i Stockholm mellan S och MP. Är Västerledsstråket en pusselbit i ett större maktspel i Stadshuset? 
 
Fortsättning följer …
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer