John Blund vann i högsta instans

Stort grattis till kvarteret John Blund – och hela trädgårdsstaden!
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har upphävt Stadsbyggnadskontorets tidigare beslut att bevilja bygglov för två flerbostadshus inne på tomterna till Alviksvägen 128 och 130 i Smedslätten. Beslutet kan inte överklagas.
 
Domen i MÖD är principiellt oerhört viktig. I potten låg nämligen samtidigt ett mycket obehagligt prejudikat som hade fått konsekvenser för hela trädgårdsstaden. Om bygglovet hade vunnit laga kraft, då skulle Byggnadsnämnden i fortsättningen bli tvungen att säga ja varje gång någon ville uppföra ett flerfamiljshus på sin tomt. Läs mer här. 
 
Byggherren (Johan Gahm) har tidigare köpt ytterligare en fastighet i kvarteret (Sunnerdahlsvägen 9) med avsikt att omvandla även den till bostadsrätter. Bara för några veckor sedan avvisade dock Stadsbyggnadskontoret hans bygglovsansökan, eftersom den planerade tillbyggnaden stred mot detaljplanen. Läs mer här.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer