10 000 salamandrar behöver ett biotposkydd

Föreningen Gröna Västerled, lyckades i fjol förhidra att 300 lägenheter byggdes längs Västerleds södra sida mellan Orrspelsvägen och Urbergsvägen. Skogen räddades, bland annat tack vare tunga miljöargument.
 
Nu går Gröna Västerled vidare och har skrivit ett Medborgarförslag till Bromma Stadsdelsnämnd där de föreslår att staden ska ge skogen ett så kallat biotopskydd. Det är det sammanhängande skogspartiet som sträcker sig från Olovslundsdammen, österut längs Västerleds södra sida till Nyängsparken via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren som pekas ut som särskilt skyddsvärt.
 
När stadsdelen planerades på 1920-talet sparades grönområdet från bebyggelse. På så sätt fick man en bra balans mellan bebyggelse och naturmark och de boende fick tillgång till många fina ekostystemtjänster. Genom att ta tillvara de ekosystemtjänster som naturen bjuder på, ökas människans välbefinnande.
 
I sin skrivelse till Stadsdelsnämnden redögör Gröna Västerled även för djurens behov i Västerledsstråket. Visste du att det bor 10 000 salamandrar i Olovslund?
 
Olovslundsdammen är en av Stockholms stads individtätaste vattensalamanderlokaler. En grov uppskattning är att villaområdet i Olovslund inklusive dammen hyser cirka 8-10 000 mindre vattensalamandrar och cirka 5-600 av den större arten. Dammen är grund, relativt varm och väl solbelyst samt fri från fiskar och kräftor (som annars äter salamandrarna eller deras ägg och larver) och utgör därmed en god lekmiljö för de båda salamanderarterna. Det finns också ett starkt engagemang i omgivande villaområde för dammen och dess lekande salamandrar. Problemet är att den är isolerad från andra dammar och våtmarker och därmed sårbar för eventuella störningar. För att säkerställa salamanderpopulationerna krävs det därför åtgärder i syfte att säkerställa och förbättra livsmiljön för djuren.
Olovslundsdammen en kväll i juni. Ur boken Elliots i Bromma. Foto: Emil Fagander.
 
Västerleds Trädgårdsstadsförening har också udertecknat Medborgarförslaget. Läs hela skrivelsen längst ner på VTF:s hemsida.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer