Byggförberedelser längs Västerled

På min morgonpromenad gick jag i går förbi en ny byggarbetsplats på Nyängsvägen (intill rondellen vid Västerled).»Här arbetar vi för att du ska få ett vatten i världsklass«, stod det på skylten.
 
»Vi flyttar ledningar i Västerled mellan Grundläggarvägen och Nyängsvägen«, läste jag på Stockholm Vatten och Avlopps hemsida.« Arbetena förväntas vara klara den 17 november. Läs mer här.
 
Ledningsarbetet ingår i förberedelserna för exploateringen av »Skidbackeskogen« innanför Västerled och Nyängsvägen. Här ska åtta nya fyrvåningshus uppföras med byggstart i mars 2018. Läs mer här.
 
 
Och på andra sidan idrottsplatsen, vid Västerled/Koltrastvägen tas en stor del av skogen upp mot Västerledskyrkan i anspråk för ytterligare förtätning.
 
 
Se där, en tydlig illustration till Stadsbyggnadskontorets strävan i Stockholms nya Överiktsplan: Vissa omåden [som till exempel Bromma] har en större potential till variation i bostadsbyggandet (läs: bör man fortsätta att förtäta).
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer