När det »visuella intrycket« blev en ny rättspraxis

Kommer ni ihåg striden om Majvägen 12? Ombyggnadsprojektet påbörjades redan 2011. En villa blev till fyra bostadsrätter, men bygglovet överklagades och inhiberades tre gånger. I våras, i ett sista desperat försök att rädda Byggnadsnämndens ansikte, gick Moderaterna samman med S och V och överklagade det inhiberade bygglovet till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
Majvägen 12. BaraBromma har följt ärendet i många år. Läs här.
 
Nu har MÖD avgjort striden. Husen är godkända. Domen går inte att överklaga. Men tråkigt nog innehåller domen flera mycket märkliga skrivningar. Häng med här, så får du lära dig hur jurister kan resonera. Tack förresten till en annan jurist, en av bloggens trogna läsare. Hon har hjälpt mig att reda ut begreppen.
 
Byggnaden består av en ursprunglig villa med två lägenheter (A+B) och två nya huskroppar som kopplats samman med det det äldre huset (C+D). 
 Tre sammankopplade huskroppar – men ändå inte »kopplat byggnadssätt«.
 
Beteckningen Ö2
Husen ligger på en tomt som enligt detalplanen har beteckningen Ö2. Detaljplanen skiljer på två typer av byggnadssätt, öppet (med beteckningen Ö) respektive sammanhängande (med beteckningen G). Beteckningarna kombineras med en siffra som anger maximalt våningsantal. Av detaljplanens §5 framgår att på mark med beteckningen Ö2 ska ett öppet eller kopplat byggnadssätt tillämpas. Med öppet byggnadssätt avses friliggande hus. Med kopplat byggnadssätt avses hus kopplade två och två i gemensam tomtgräns. Med andra ord hus som vi känner igen som villor respektive parhus. (När det gäller mark med beteckningen G föreskrivs att området ska bebyggas gruppvis med enstaka hus eller två, tre eller flera hus sammanhängande.)
 
Om husen på Majvägen hade bedömts som byggda med ett kopplat byggnadssätt då hade de varit planstridiga (eftersom det är fler än två huskroppar). Men nu har MÖD fört in två nya subjektiva begrepp. Domstolen tycker att huset ger ett »visuellt intryck« av att vara en »tillbyggd villa« och vips – då strider lovet inte längre mot planens krav på »öppet byggnadssätt«
 
Hela domen vilar på detta »visuella intryck«. En långt ifrån stabil grund att resonera ifrån, kan tyckas.
 
Sifftran i beteckningen (Ö2) anger att detaljplanen accepterar två våningsplan, men inte fler. Domen i MÖD ger besked om att detta hus är just två våningar högt.
Det här är ett två våningar högt hus, fastslår MÖD.
 
Bttenvåningen »ger intryck« att att vara en källare. Fjärde planet betraktas inte som ett våningsplan. Så nu vet ni vad som gäller i trädgårdsstaden. Det är fritt fram att koppla flera nya huskroppar till gamla byggnader och husets höjd har ingen betydelse för hur man räknar antalet våningsplan.
 
Vill du läsa hela domen? Skicka ett mejl här.
__________
PS. 
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.


0 kommentarer