Rivningskåken är nu i toppskick!

Det svänger i Smedslätten!
Först köpte han tre villor i samma kvarter. Syftet var att bygga om dem till nio bostadsrätter. Stadsbyggnadskontoret sa ja (trots att ansökan stred mot detaljplanen). Men bygglovet hävdes i Mark- och miljööverdomstolen.
 
Då bytte han taktik och ansökte om rivningslov. Kåkarna var plötsligt fallfärdiga:
»Befintliga byggnader är habila men är inte tillgänglig, har fuktproblem, förhöjd radonhalt i källarna samt högt energibehov. Med hänsyn till byggnadernas brister, i förhållande till dagens krav, är rivning motiverat . . .«
 
Stadsmuseet sa tvärt nej i sitt yttrande:
»Området som helhet har i samband med Översiktsplan 1999 pekats ut av Stadsmuseet som en särskilt värdefull miljö. Utöver den sammanhållna helhetskaraktären bedöms även husen i sig ha egenvärden på grund av dess välgestaltade, välbevarade och ytterst tidstypiska gestaltning.«
 
Om dessa tragikomiska turer har jag skrivit i flera tidigare blogginlägg, senast 17 januari och 26 januari
 
Men det har svängt igen! I förra veckan beskrevs en av de aktuella villorna som en riktig pärla. »Huset totalrenoverades 2011 och är i fint skick« kunde man läsa på Blocket. Här är en skärmdump:
 
I dag var annonsen borttagen. Kanske är villan uthyrd? Eller bedöms den åter som ett rivningsobjekt? Hur som helst. Stadsbyggnadskontorets handläggare har fått skärmdumpen för kännedom. Fortsättning lär säkert följa.
 
I nästa blogginlägg ska jag berätta om att valrörelsen startar i Bromma den 21 mars. Trädgårdsstadsföreningen har bjudit in samtliga partier till en utfrågning i Bromma gymnasium: Vad vill politikerna med Bromma? Alla partier har tackat ja. Wille Crafoord är moderator. Anteckna tiden redan nu. 21 mars kl 18.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer