Ny karta visar hur Bromma förtätas

Den som på kommunens hemsida vill orientera sig om byggplanerna i Bromma får leta djupt ner i hierarkierna. Sökvägarna är smala. Du måste känna till fastighetsbeteckning och/eller diarienummer för respektive projekt. Ingenstans finns det någon översikt över hur många bostäder som projekteras i Bromma.
 
Västerleds Trädgårdsstadsförening har sen några år tillbaka sammanställ en digital karta över samtliga exploateringsplaner i Bromma. Varje byggprojekt är utmärkt med en vimpel. En röd för Stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten och en blå för Exploateringskontorets markanvisningar. De särskilda stadsutvecklingsområdena enligt Stockholms Översiktsplan är markerade med violett färg.
Klicka här för en karta med interaktiva vimplar. När du klickar på de röda vimplarna hamnar du på Stadsbyggnadskotorets hemsida där respektive planärende uppdateras kontinuerligt. 

 

Ny karta visar vad som egentligen hänt
På den framåtblickande kartan (ovan) visas bara sådana projekt som kräver en planändring. På den nya, tillbakablickande kartan (nedan) visas projekt som färdigställts mellan 2012 och 2017

Notera att Bromma förtätas även inom gällande stadsplan. Under senare år har många villor ombildats till bostadsrättsföreningar. För att bilda en bostadsrättsförening krävs åtminstone tre lägenheter. Möjligheten har utnyttjats av enskilda byggherrar genom om- och/eller tillbyggnad av större villor, en åtgärd som endast kräver byggnadslov. 

 Klicka här för en större karta med interaktiva vimplar. Projekten visas klassindelade. När du klickar på en vimpel, ser du det exakta antalet färdigställda lägenheter per projekt.
 

Mer än 700 nya lägenheter . . .
I småhusstadsdelarna i Västerled – Höglandet, Nockeby, Nockebyhov, Olovslund, Smedslätten, Stora Mossen, Ulvsunda, Ålsten och Äppelviken – har sammanlagt cirka 450 lägenheter färdigställts under den aktuella perioden. Nockebyhov svarar för drygt 200 av dessa. I Ulvsunda har Slottsparken bebyggts och i Stora Mossen sker för närvarande förtätning med 70 lägenheter. I Alvik har knappt 200 lägenheter tillkommit i Alviks Torn och vid Salkhallen. 

. . . och ytterligare 200
Småhusstadsdelarna i Västerled kringgärdas av stadsdelar som tillhör Bromma församling och flertalet består av enbart flerbostadshus. I Abrahamsberg har två förtätningar färdigställts, en söder om Stora Mossens koloniområde och en söder om Abrahamsbergskyrkan, sammanlagt 55 lägenheter. Åkeslund har också förtätats utmed Gustav lll:s väg. I Blackeberg har tre projekt färdigställts utefter Björnsonsgatan med sammanlagt cirka 150 lägenheter.

Tag för vana att besöka Trädgårdsstadsföreningens hemsida. Kartorna finns under fliken Bilder och kartor och de uppdateras löpande. www.vasterleds.se

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
     
0 kommentarer