Moderaterna ger sin syn på saken

I ett blogginlägg i tisdags (15/5) berättade jag att Moderaterna hade gått samman med V och S i Byggnadsnämnden för att rädda ett bygglov på Majvägen 12, ett bygglov som tidigare hade underkänts i samtliga instanser. Bygglovet stred mot detaljplanen. Hur kunde det komma sig att M hamnade på den linjen?, undrade jag, och inbjöd dem att ge sin syn på saken.
     Johan Paccamonti, ordförande för Moderaterna i Bromma, hörde av sig. Det var Johan som representerade M vid den politiska debatten i Bromma gymnasium tidigare i våras. Här är hans kommentar:

För Moderaterna är det självklart att värna trädgårdsstaden och precis som jag gav uttryck för på debatten den 21/3 så kommer vi gå till val på en restriktiv linje vad gäller förtätningen i trädgårdsstaden. Det är självfallet så att det kommer behöva byggas mer i Stockholm under de kommande åren, men vi ser inte att det är rätt väg att gå att göra punktinsatser, utan vi ser att storskalig nybyggnation bör ske samlat och koncentrat i ett par särskilt utvalda områden. I Bromma är det framförallt områdena kring Brommaplan och Alvik som vi betraktar som aktuella. Trädgårdsstaden är inte ett sådant område. Det är också viktigt att påpeka att all större byggnation bör ske i takt med att det är möjligt att lösa trafiksituationen, vilken ju redan i dag är mycket problematisk i Bromma.
 
Ett särskilt problem som jag och vi ser just i trädgårdsstaden är spontanförtätningen, som inte minst uppstått på grund av oklara detaljplaner. För att bättre styra i vilka områden större nybyggnation ska tillåta – samt komma tillrätta med exempelvis spontanförtätning – vill vi se över och ändra Stockholms detaljplaner för att komma tillrätta med de problematiska situationer som finns i dag. I detta arbete kommer Bromma och inte minst trädgårdsstaden vara särskilt prioriterade. Att vi genom skärpt stadsplaneringen kan värna trädgårdsstaden med dess unika värden är något som Moderaterna i Bromma länge drivit och den linjen kommer även vara en del av Stockholmsmoderaternas samlade valplattform som vi vill genomföra med start under nästa mandatperiod.
 
Den återkoppling jag fått från Stadshuset är att detta handlar om att få prejudikat och är en del av den myndighetsutövning som åligger stadsbyggnadsnämnden. De betonar att det är ett enskilt fall som prövas i den ordning som det är brukligt att göra. Det är förklaringen till Moderaternas inställning i det här ärendet i stadsbyggnadsnämnden.
 
Vi värnar självklart trädgårdsstaden värden och vi kommer att göra det genom en rad åtgärder för att bevara Brommas och Stockholms unika karaktär.

Johan Paccamonti
Ordförande för Moderaterna i Bromma

 

Nästa vecka är det möte i Byggnadsnämnden igen. Då kommer ett snarlikt bygglovsärende upp, Majvägen 20. Även här är det frågan om en så kallad spontanförtätning i en känslig miljö där fastighetsägaren – i strid med detaljplanen – vill bygga om en villa till fem lägenheter. Jag återkommer till det ärendet inom kort.

–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer