Bostadsutveckare och mäklare i hemligt samarbete

Det är är den tredje och avslutande delen av en granskning som inleddes den 1 juni.

 

25 bolag på Drottninggatan 108
Det finns ungefär 25 olika bolag i Stockholm som alla har gemensam adress: Drottningatan 108. Nästan alla sysslar med fastigheter, förvaltning, byggnation och bostadsutveckling. I förra avsnittet av denna granskning berättade jag om tre kompisar som tillsammans styr i de flesta av bolagen på Drottninggatan 108.

Intill Portugals turistbyrå och Chiles ambassad finns det cirka 25 bygg- och fastighetsbolag som alla har samma personer i styrelsen. Men det är bara Finess Bygg AB som har sitt namn på skylten i entrén.

 

Utöver bolagen på Drottninggatan är styrelseproffsen engagerade i en lång rad ytterligare bolag i bygg- och fastighetsbranschen. Hela syftet med lägga bolagen i separata, men kommunicerade, bolag  verkar vara att få jobba i fred, utan insyn. Det är naturligtvis inte brottsligt att vara mångsysslare, men visst låter det jobbigt att ta på sig en så här stor arbetsbörda:

  • Petter Gryding – 42 bolagsengagemang
  • Lars Niklasson – 40 bolagsengagemang
  • Rasmus Ottosson – 29 bolagsengagemang

Bygg- och fastighetsbolaget Gleipnergruppen sitter inte på Drottninggatan 108, men tre Ottossöner finns i bolagsledningen. Mats Ottosson (pappa?, född 1955, 19 bolagsengagemang), storebror Linus Ottosson (1983/23) och lillebror Rasmus Ottosson (1981/29). Och det är Rasmus som är VD i den här konstellationen.

 

Kopplingen till mäklaren
Det är från storebror Linus som kontakterna går vidare. Linus är nämligen sambo med Josefin Sjöström. Och det är nu som det börjar osa jäv i den här historien.

Josefin Sjöström är en 29-årig entreprenör med bakgrund i byggbranschen. Hon kommer från Skåne och jobbade först i pappa Stens konsultbolag. 2018 sadlade hon om och startade mäklarföretaget Simon Crest. Företaget har på kort tid blivit den marknadsledande mäklaren av nyproducerade vindsvåningar i Stockholms innerstad. Så här presenterar hon sig själv på hemsidan:

Jag har gjort hole in one. Jag har besökt 100 länder och åkt skidor sen treårsåldern. Vi är inte som andra. Vi är marknadsledande i Stockholm för nyproducerade vindsvåningar. Vi har sålt Vasastans dyraste lägenhet genom tiderna. Allt fler har uppmärksammat våra prestationer och prisrekord på traditionella bostäder i Stockholms innerstad, Solna och Bromma.

Hon saknar inte självförtroende. I avsnitt 38 av podden Sveriges bästa mäklare berättar hon mer om sina visioner.

 

Simon Crest, vem är det?
Det finns ingen mäklare som heter Simon Crest på kontoret. I bolagets styrelse sitter bara Josefin själv och pappa Sten. I en intervju på Boneo(en gemensam sajt för kommande bostadsförsäljningar) förklarar Josefin valet av bolagsnamn:

Vi tänkte först på Crest (som bland annat betyder »topp«) för att det passade för ett varumärke inriktat på vinds- och takvåningar. Sen testade vi många förnamn, både manliga och kvinnliga, mot Crest. Valet föll på Simon, som klingar lite som en internationell fastighetsstjärna och som samtidigt ger lite James Bond-vibbar.

Josefin äger mäkleriet. Och hennes svåger, Rasmus Ottosson, äger delar av SPV Terrasserna 6 i Bromma. För säkerhets skull är det med pseudonymen Simon Crest som de återstående lägenheterna på Majvägen 20 ska säljas. Och om de familjära kopplingarna står det ingenting på Simon Crests hemsida.

Allt fler har uppmärksammat våra prestationer och prisrekord på traditionella bostäder i Stockholms innerstad, Solna och Bromma, säger Josefin Sjöström. Foto: simoncrest.se
 
Föreningens ekonomi?
Hur ekonomin i föreningen ser ut framgår inte av mäklarens hemsida. Varför finns det ingen ekonomisk plan tillgänglig? Eller är det just därför som försäljningen går så trögt?

 

Jag tar mig till Boverkets hemsida och läser:
Det är endast bostadsrättsföreningar som får upplåta lägenheter med bostadsrätt. Innan upplåtelse får ske måste en ekonomisk plan ha upprättats och planen granskats och intygats av två oberoende intygsgivare. Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket.

Men än så länge slipper bostadsrättsföreningen insyn i ekonomin eftersom det är en SPV, en Special Purpose Vehicle – alltså ett aktiebolag. Då behöver föreningen inte upprätta någon ekonomisk plan. Föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen. Eftersom SPV Terrasserna 6 bildades 2021 har man ännu inte behövt lämna in någon årsredovisning för sitt första verksamhetsår. En sådan kommer att kunna rekvireras från Bolagsverket tidigast i augusti 2022.

Men hur kan mäklaren redan ha börjat sälja lägenheterna?

 

Två bolag med samma namn!
Jag dubbelkollar saken. Aha! Det finns två registrerade bolag med samma namn.

  • Brf Terrasserna 6 i Bromma, Org. nr 769640-1467, registrerad 2021, uppdaterad 22-03-17. Men även
  • SPV Terrasserna 6 i Bromma AB, Org. nr 559304-0305, registrerad 2021, uppdaterad 22-03-12
Uppdateringarna är gjorda i mars 2022. Sannolikt behöver man nu två föreningar/bolag med var sitt organisationsnummer för att man har två syften med verksamheten. Brf:en ska sälja lägenheterna och SPV:n ska ta in externt riskkapital.

 

Men ingen ekonomisk plan och inget intyg
Bolagsverket uppger att det inte finns någon ekonomisk plan registrerad, vare sig för Brf:en eller för SPV:n. Det finns inte heller något registrerat intyg. Båda sakerna behövs för att börja sälja.

Ändå är lägenheternas exakta månadsavgifter och andelstal publicerade på mäklarens hemsida. Dessa måste rimligen komma från någon sorts ekonomisk kalkyl. Men den kalkylen finns alltså inte.

 

Är Simon Crest en opartisk mellanhand?

Ur fastighetsmäklarlagen, 3 kap, 1§:
Fastighetsmäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

God mäklarsed, vad är det?
Mäklaren ska alltid följa god fastighetsmäklarsed. Det betyder framför allt att mäklaren ska vara en opartisk mellanman och ta till vara både säljarens och köparens intressen. Samtidigt ska mäklaren särskilt ta hänsyn till uppdragsgivarens ekonomiska intressen.

Fastighetsmäklarinspektionen förtydligar:
Mäklaren ska uppträda och handla så att han inte har eget intresse i de förmedlingar som genomförs.

Förhållandena som de beskrivs här var aktuella den 2 juni 2022. Läser du bloggen vid ett senare tillfälle och får besked att det finns en ekonomisk plan för Brf Terrasserna 6 i Bromma, Org.nr 559304-0305 – ring till Bolagsverket och kolla om planen är godkänd och registrerad, tel 0771-670 670.

 

Epilog
I fallet med brf-omvanlingen av Majvägen 20 föreligger ett organiserat och dolt affärssamarbete mellan fyra företag: Odjuret Fastigheter, SPV Terrasserna 6, Finess Bygg och mäklaren Simon Crest. Det är fullständigt omöjligt för den potentiella köparen av en ledig lägenhet på Majvägen 20 att förstå att en avsevärd del av köpeskillingen sannolikt är predestinerad att landa i ett dolt företags ficka.

Jag missunnar ingen att flytta till trädgårdsstaden, tvärtom. Här erbjuds de bästa av olika boendeformer. Det är upplägget som är ljusskyggt. Det kommer att inspirera andra. Och det kan bli ett nytt hot mot de hundraåriga kulturmiljöerna runt Stockholm.

Det är det som bekymrar mig.

 

Tack!
Den här granskningen hade inte varit möjlig utan hjälp från flera håll. Tack till er som tipsade, faktagranskade, kontrollerade och gav mig synpunkter på texten och formuleringarna. Jag vet att ni vill vara anonyma och det ska ni få vara. Tack!

Vill du också kommentera texten, eller något annat? Då når du mig här.

0 kommentarer