Miljöpartiet bytte ståndpunkt – röstade för bygglov

Två dagar kvar till valet. Nu kan du ta del av hur Byggnadsnämndens politiker röstade i två ytterst tveksamma förtätningsärenden. BaraBromma har läst protokollet.
 
Den 29 augusti togs nya beslut i Byggnadsnämnden (SBN) angående två segdragna bygglovsärenden på Majvägen. I dag (7/9) offentliggjordes protokollet. Miljöpartets ställningstagande är en stor besvikelse.
 
Det ena ärendet, Majvägen 12, ska jag återkomma till. Det andra avser Majvägen 20. Där har flera och reviderade bygglovsansansökningar underkänts tidigare. Senast i maj återremitterades ärendet till Stadsbyggnadskontoret.
Den gamla nationalromantiska villan föreslås få två brutala flygelbyggnader med stora glaspartier mot de närmaste grannarna. Skissen i övre hörnet är mitt förtydligande.
De nya byggnadernas inlplacering på tomten.
 
Majvägen 20 är bara en i raden av många försök att bygga om fristående villor till överdimensionerade huskluster. Ansökningarna strider nästan alltid mot detaljplanen i ett viktigt avseende: fastigheterna i trädgårdsstaden brukar nämligen ha beteckningen »Ö2« i planen. Med »Ö2« menas att tomten endast får bebyggas med ett hus. Så kallat »kopplat byggsätt« (flera sammanhängande hus) är inte tillåtet.
 
MP:s nya hållning – en besvikelse för trädgårdsstaden
MP har tidigare argumenterat emot exploaterinhgen av Majvägen 20. När Länsstyrelsen ogiltigförklarade bygglovet 2016 lät det till exempel så här:
  • Förslaget strider mot detaljplanen (byggnaden är både för stor och för hög).
  • Stadsbyggnadsnämnden har trots det (i strid med PBL) inte låtit sakägarna yttra sig innan bygglovet beslutades.
  • Förslaget är ovarsamt och förvanskande gällande såväl byggnaden som området.
 
Cecilia Obermüller. Foto: MP.
I förra veckans beslutade majoriteten (S, V och MP) att godkänna bygglovet på Majvägen 20. Brommapolitikern Cecilia Obermüller är MP:s representant i Byggnadsnämnden. Hennes ställningstagande är en stor besvikelse. Cecilia har ju under många år profilerat sig som trädgårdsstadens beskyddare. I ett kryptiskt formulerat så kallat särskilt uttalande lägger hon till ett par egna rader till protokollet:
     »Nämnden menar att den nu föreslagna bebyggelsen … kan uppfylla varsamhetskraven enligt PBL. Dock kan de enbart genomföras om det är klarlagt att planbestämmelserna kan följas.«
 
Jag läser uttalande igen. Och igen. Förstår inte! Vad är det hon försöker säga?
 
Alliansen (M, L och KD) röstar emot och skriver i en reservation:
     »Förtätningen i särskilt känsliga delar av staden, som Trädgårdsstaden, behöver ske i samklang med områdets karaktär. Föreliggande förslag menar vi är ett exempel på motsatsen. Istället för en stil som passar in i villastadens karaktär och gestaltning bryter de föreslagna byggnadernas uttryck av mot desamma. Vi menar att förslaget behöver omarbetas utifrån en vägledande princip om att värna områdets identitet.«
 
Efter omröstningen anslöt sig även Centerpartiet till reservationen.
 
Sakägarna kommer åter att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Sista ordet är alltså inte sagt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Stadsplanering på lek? Eller på allvar?

Valet rycker allt närmare. Partiledarutfrågningar var och varannan dag. De flesta vinklar verkar vara använda vid det här laget – och återanvända. Men här ett nytt kreativt grepp.
 
BSK Arkitekter och bostadsbolaget Veidekke kontaktade redan i våras fyra riksdagspartier och bad dem att gestalta sin bostadspolitik på den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen
 
Bronsdalen sympoliserar en typisk ytterstadsförort med inslag av halvattraktiva grönområden, lättindustri och gles bostadsbebyggelse. Vilken typ av stadsbyggnad ser de olika partierna framför sig? Vill de förtäta mellan befintliga hus? Hur tar man grönområdena i anspråk? Ska det vara slutna kvarter? Höga eller låga hus? Hur ser bostäderna ut?
 
Visst säger resultaten en hel del om skillnaderna i bostadspolitiken? Även utan loggorna i bild är det ganska lätt att gissa vilket parti som står bakom respektive förslag. Alla bilder kommer från www.bsk.se
 
Förslag 1 är inspirerat av trädgårdsstaden. Småhus, radhus och låga flerfamiljshus. Billiga och flexibla bostäder att äga eller hyra. Klassisistik arkitektur. Förskolor och äldreboende i bottenplan. Spårvagnsförbindelse till stan.
 
Förslag 2 innehåller många och mycket höga huskomplex i trä utan innergårdar. Småhus saknas och bilförbud på gatorna. Infrastrukturen utgår från fotgängares och cyklisters behov.
 
Förslag 3 är en tät stad med massiva bostadskvarter i tidigare grönområden och skogar. Tätbyggda kvarter med små innergårdar. Äganderätten står i centrum och villor ersätts med höghus. Överdäckad motortrafikled.
 
Förslag 4 innehåller bara flerfamiljshus grupperade i stora täta stadskvarter med höga hus i modernistisk stil. Varierande upplåtelseform. Möjligheten att köra igenom förorten är bortbyggd. 
 

En kul idé med ett talande resultat. Läs mer om alla detaljlösningar på BSK Arkitekters hemsida.

–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

499 följare och 9 000 läsare

Bloggen BaraBromma har många följare och ännu fler läsare. Med följare räknar jag de 499 personer som – hittills – valt att gilla BaraBromma Facebooksida (och som därmed får en påminnelse varje gång jag publicerar en ny notis på bloggen).
 
Många blogginlägg når dock betydligt fler läsare. Vanligen ett par tusen, då och då fler än fem tusen. Ofta drar statistiken iväg när inläggen delas på Facebook. All time high för ett enskilt blogginlägg är över nio tusen sidvisningar. Inte dåligt för en blogg med 3000 hushåll i Västerled som målgrupp. Så fortsätt att dela inläggen med med dina vänner. Trädgårdsstaden behöver försvaras varje dag.
 
Gilla bloggens FB-sida och vinn ett ex av boken Bara Bromma.
 
Bästa sättet att inte missa ett nytt blogginlägg är att gilla bloggens FB-sida. Nästa person som gillar FB-sidan blir nr 500. Som stimulans lottar jag ut fem friex av min bok Bara Bromma till fem nya FB-gillare. Gilla BaraBrommas FB-sida och mejla ditt namn och adress till christian@vinghasten.se så kommer boken i brevlådan. Säg till om du vill ha boken signerad.
 
–––––––––––––––––––
PS
Blogginlägget i går (9/8), som byggde på Simon Westbergs text »Vi bygger fult och fel«, har fått över två tusen läsare på ett dygn. Westberg, som är lokalpolitiker i Uppsala, hörde av sig direkt och var mycket glad för den uppmärksamhet hans text har fått här i Bromma. Han hälsar: »Lycka till i det viktiga arbetet för Bromma. Ett kulturarv av vikt för hela vårt land. Och en inspirationskälla för framtiden!«
0 kommentarer