Tack för överväldigande respons

Välkomna alla nya följare!
Onsdagens (17/1) blogginlägg – om byggherren som vill riva sina tre villor i Smedslätten – nådde ett nytt All Time High. På 30 timmar nådde inlägget nästan 9 000 läsare. Förra rekordet var 5000. Tack för uppmuntrande kommentarer och engagerad feedback. 
 
Med viral logik har bloggen samtidigt fått många nya följare. Genom att "gilla" bloggens Facebooksida får du en automatiskt påminnelse så snart ett nytt blogginlägg har publicerats. Välkomna alla nya följare!
 
Som du säkert redan vet är bloggen är en fortsättning på den bok – Bara Bromma – som jag gav ut 2015. Boken vänder sig till dig som bor i trädgårdsstaden. Den berättar om hur förutseende stadsplanerare, för hundra år sedan, skapade en stadsdel som nu är en av Stockholms mest attraktiva. Men den vänder sig även till dagens politiker och tjänstemän som har till uppgift att fatta beslut som påverkar trädgårdsstadens framtid. Undertiteln är viktigare än titeln: en bok till trädgårdsstadens försvar.
 
Kommande inlägg
Just nu förbereder jag ett nytt inlägg om den långa striden om brf-ombildningen på Majvägen 12. Mark- och miljdomstolen har för tredje (!) gången ogiltigförklarat bygglovet. Domen kom i förra veckan. Jag publicerar kommentarer inom kort. Om du vill kan jag mejla en kopia (pdf) av domen redan nu. Klicka här.
 
Vad vill politikerna med Bromma?
I vår planerar Västerleds Trädgårdsstadsförening en utfrågning av Brommas lokalpolitiker. Avsikten är att ta reda på vad de vill med vår stadsdel – innan det är för sent, inför valet i höst. Förtätningen, trafiken, tryggheten och säkerheten kommer säkert upp. Vad vill du själv fråga om? Alla detaljer är inte klara än, men planen är att genomföra en hearing i Bromma gymnasium i slutet av mars. Följ förberedelserna här på bloggen, så kommer du inte att missa något av vikt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Nu vill han riva sina villor i Smedslätten

Om du följt bloggen en tid, då kommer du säkert ihåg bygglovsärendena i kvarteret John Blund i Smedslätten. En privatperson (Johan Gahm) har köpt tre (!) villor i kvarteret i syfte att omvandla dem till bostadsrätter. Alviksvägen 128 och 130 köptes 2015 för 10 respektive 13,3 Mkr. Året därpå köpte samme person ytterligare en fastighet i samma kvarter, Sunnerdahlsvägen 9.
 
Tillbyggnadsförslagen, som visade sig strida mot detaljplanen, överklagades av grannarna ända upp i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen (MÖD). I maj 2017 avkunnade MÖD sin dom och byggloven (som Stadsbyggnadskontoret inledningsvis hade godkänt) upphävdes. Ett prejudicerande beslut. För gott. Nyheten meddelades här i bloggen den 14 april 2017.
 
Ansöker om rivningslov . . .
När dörren stängdes för tillbyggnadsplanerna bytte fastighetsägaren taktik. I oktober 2017 ansökte han i stället om att få riva sina tre villor. Nu var de inte längre beboeliga. 
 
Rivningsobjekt 1: Alviksvägen 128.                        
 
Rivningsobjekt 2: Alviksvägen 130
 
Ur rivningslovsansökan:
»Befintliga byggnader är habila men är inte tillgänglig [?, min undran], har fuktproblem, förhöjd radonhalt i källarna samt högt energibehov. Med hänsyn till byggnadernas brister, i förhållande till dagens krav, är rivning motiverat för att ge plats åt mer flera, hållbara bostäder med bättre boendekvaliteter.«
 
. . . för att bygga nytt och större
I stället vill fastighetsägaren bygga tre nya hus med maximal byggyta. Förmodligen tre lägenheter per hus. Men det är svårt att veta, ty ritningarna vill han visa först när rivningsloven är beviljade.
 
Mer ur ansökan:
»Enfamiljsvillorna avses rivas för att ge plats åt ett [han menar sannolikt tre, min anmärkning] flerfamiljshus i två plan. Förebild för planerad nybyggnation är de fina flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor som finns i Smedslätten … ritningar på inspirationskällor bifogas.«
 
Begäran är så fräck att man baxnar.
 
Ändå har Stadsbyggnadskontoret nyligen, i januari, skickat ansökan vidare till Stadsmuseet för ett yttrande. Så onödigt. Det borde vara enkelt för SBK att själv avslå denna horribla begäran. Det finns inget allmänt intresse – och inga andra skäl heller – att riva fullt fungerande tjugotalsvillor i trädgårdsstaden för att ersätta dem med nya pasticher i fel skala.
 
Låt kvarteret John Blund vara i fred!
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Ny karta visar hur Bromma förtätas

Den som på kommunens hemsida vill orientera sig om byggplanerna i Bromma får leta djupt ner i hierarkierna. Sökvägarna är smala. Du måste känna till fastighetsbeteckning och/eller diarienummer för respektive projekt. Ingenstans finns det någon översikt över hur många bostäder som projekteras i Bromma.
 
Västerleds Trädgårdsstadsförening har sen några år tillbaka sammanställ en digital karta över samtliga exploateringsplaner i Bromma. Varje byggprojekt är utmärkt med en vimpel. En röd för Stadsbyggnadskontorets pågående planarbeten och en blå för Exploateringskontorets markanvisningar. De särskilda stadsutvecklingsområdena enligt Stockholms Översiktsplan är markerade med violett färg.
Klicka här för en karta med interaktiva vimplar. När du klickar på de röda vimplarna hamnar du på Stadsbyggnadskotorets hemsida där respektive planärende uppdateras kontinuerligt. 

 

Ny karta visar vad som egentligen hänt
På den framåtblickande kartan (ovan) visas bara sådana projekt som kräver en planändring. På den nya, tillbakablickande kartan (nedan) visas projekt som färdigställts mellan 2012 och 2017

Notera att Bromma förtätas även inom gällande stadsplan. Under senare år har många villor ombildats till bostadsrättsföreningar. För att bilda en bostadsrättsförening krävs åtminstone tre lägenheter. Möjligheten har utnyttjats av enskilda byggherrar genom om- och/eller tillbyggnad av större villor, en åtgärd som endast kräver byggnadslov. 

 Klicka här för en större karta med interaktiva vimplar. Projekten visas klassindelade. När du klickar på en vimpel, ser du det exakta antalet färdigställda lägenheter per projekt.
 

Mer än 700 nya lägenheter . . .
I småhusstadsdelarna i Västerled – Höglandet, Nockeby, Nockebyhov, Olovslund, Smedslätten, Stora Mossen, Ulvsunda, Ålsten och Äppelviken – har sammanlagt cirka 450 lägenheter färdigställts under den aktuella perioden. Nockebyhov svarar för drygt 200 av dessa. I Ulvsunda har Slottsparken bebyggts och i Stora Mossen sker för närvarande förtätning med 70 lägenheter. I Alvik har knappt 200 lägenheter tillkommit i Alviks Torn och vid Salkhallen. 

. . . och ytterligare 200
Småhusstadsdelarna i Västerled kringgärdas av stadsdelar som tillhör Bromma församling och flertalet består av enbart flerbostadshus. I Abrahamsberg har två förtätningar färdigställts, en söder om Stora Mossens koloniområde och en söder om Abrahamsbergskyrkan, sammanlagt 55 lägenheter. Åkeslund har också förtätats utmed Gustav lll:s väg. I Blackeberg har tre projekt färdigställts utefter Björnsonsgatan med sammanlagt cirka 150 lägenheter.

Tag för vana att besöka Trädgårdsstadsföreningens hemsida. Kartorna finns under fliken Bilder och kartor och de uppdateras löpande. www.vasterleds.se

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
     
0 kommentarer