Spontanförtätningen – det nya hotet mot trädgårdsstaden

Det här blogginlägget riktar jag direkt till politikerna i Bromma stadsdelsnämnd och Stockholms stadsbyggnadsnämnd (ni får även ett personligt mejl med en länk).

      Det är ni som kan göra någonting åt den pågående spontanförtätningen i trädgårdsstaden, en utveckling som har eskalerat under våren. Trädgårdsstaden behöver er hjälp. Det måste gå att skärpa regler och lagar. Eller att införa tillfälliga bestämmelser. Det här håller inte. Ty, för att travestera retoriken i den senaste valrörelsen: »Nånting håller på att gå sönder i trädgårdsstaden«. Och det går undan!

 

Jag har två förslag:

  1. Vänd på bevisbördan. Inför en regel som tvingar byggherren att övertyga sakägare och handläggare/politiker om det lämpliga i att konvertera villor till flerfamiljshus.
  2. Inför ett generellt rivningsförbud i trädgårdsstaden, till exempel för alla villor som är äldre än åttio år. Låt byggherren ansöka om undantag från rivningsförbudet, i stället för att söka bygglov

I december fick ni alla min bok Bara Bromma i julklapp. Där finns alla fakta om (bristerna i) lagstiftningen – och vinstmöjligheterna – som lockar fler och nya exploatörer. Saknar du boken? Klicka här: Bara Bromma.

 

Först Äppelviken – nu Smedslätten
Det senaste hotet riktas mot kvarteret John Blund i Smedslätten. Två intilliggande villor – Alviksvägen 128 och 130 – har köpts in av en privatperson, Johan Gahm. Han har redan investerat mer än 23 miljoner för lagfarterna. Nu vill han bygga sex bostadsrätter med en sammanlagd boyta om 436 kvm. Redan vid en försiktig marknadsvärdering förstår var och en att det handlar om att fördubbla insatsen på kort tid. Affärsmodellen är lika orimligt gynnsam för exploatören som den är skadlig för trädgårdsstaden.

De aktuella fastigheterna. Alviksvägen 128 och 130.

 

Byggloven är godkända men överklagade. Dock är risken överhängande att sprängningar och trädfällningar inleds innan domarna vunnit laga kraft. Så gjorde man i Äppelviken och i åtminstone ett fall – Majvägen 12 – inhiberades bygglovet när de nya byggnaderna redan var uppförda. Sådana skador går inte att reparera.

     Jag har skrivit om de juridiska förutsättningarna i tidigare inlägg (17/1 och 16/4). I Äppelviken utnyttjar byggherrarna en lucka i lagen. I Smedslätten överutnyttjas detaljplanen, vilket är nästan ännu farligare. Fallet John Blund riskerar att skapa ett prejudikat för hela trädgårdsstaden. Om inte regelverket ändras kan byggnadsnämnden tvingas bevilja bygglov varje gång någon begär att få riva en villa och uppföra ett flerfamiljshus trädgårdsstaden.

  • Byggloven för fastigheterna John Blund 3 och 4 har beslutats på »delegation«, det vill säga utan att ärendet presenterats i byggnadsnämnden och utan att grannarna tillfrågats eller ens informerats (trots att de har klagorätt enligt PBL).
  • De har godkänts i strid med Stadsmuseets och Skönhetsrådets uttryckliga avstyrkanden. (Mönstret går igen i ärende efter ärende. Vad har kommunen sina remissinstanser till?)
  • De nya husen är för höga (2,5 plan i stället för stipulerade 1,5 plan).
  • De ligger felvända på tomterna, i strid med detaljplanen.

 

I strid mot detaljplanen – och mot dess syfte
Syftet med detaljplanen var att skapa en trädgårdsstad. I Äppelviken (på 1910-talet) placerades husen på »lämpligaste« plats i terrängen. Det nationalromantiska idealet var att anpassa stadsplanen till den omgivande skogs- och naturmarken.

     När Smedslätten byggdes (på 1920-talet) föreskrevs en stadsplan som skulle efterlikna småstadsgatan. Byggnaderna placerades därför längs gatulinjen. Trädgårdarna på baksidan bildade tillsammans en större sammanhållen grön enhet.

Husen följer gatans sträckning. Tomterna bildar en grön enhet mitten av kvarteret.
En av många kloka detaljer som stadsplanerarna tänkte på redan för nittio år sedan.

 

Stadsplanerna i trädgårdsstaden går att läsa som trädets årsringar. Styrningen av bebyggelsen är unik! Inte bara i Stockholm. Stadsplanerare från hela Europa vallfärdar hit för att se och lära. Trädgårdsstaden i Bromma beskrevs som Unique, very interesting and important also in an international aspect, när det engelska trädgårdsstadssällskapet rankade vår stadsdel högst (5) på sin femgradiga skala.

 

Överklagar i högre instans
Byggloven är godkända i första instans (Länsstyrelsen). Nu går grannarna vidare och överklagar byggloven till Mark- och miljödomstolen. De nio sakägarna har tillsammans lämnat in en mycket välskriven skrivelse där argumenten sammanfattas i tio punkter. Det vore mycket märkligt om deras överklagan inte bifalls.

     Jag uppmanar var och en att läsa överklagan, framför allt ni folkvalda som har till uppgift att besluta om trädgårdsstadens framtid. Rekvirera den här.

     Trädgårdsstaden behöver hjälp. Risken är annars överhängande att de pågående och eskalerande spontanförtätningarna kommer att åsamka irreparabla skador för all framtid. Jag ser ingen annan möjlighet än att ändra regelverket. De ekonomiska drivkrafterna är nämligen alltför starka.

 

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

Alviksvägen Johan Gahm
0 kommentarer

Bagar Bengtssons koppling till Park Konditori?

Kvartetet Drivbänken, mera känt som »engelska radhusen«, vid Alléparken, anordnade sin traditionsenliga sommarfest i veckan. De hade valt årets hittills vackraste och varmaste kväll för sitt knytkalas. Framburna stolar och bord täckte snart grusplanen på innegården. Rosévin och »examenskänsla«. Fyrtiotre familjer är medlemmar i bostadsrättsföreningen och tillsammans delar de på Drivbänkens innergård. Nästa alla var där. Kokboksförfattaren Anna Bergenström, som bott många år i Drivbänken, hälsades särskilt välkommen tillbaka, som hedersmedlem.

     Jag var inbjuden som »hemlig gäst« och pratade om min bokutgivning och mitt engagemang för Trädgårdsstaden. Jag berättade bland annat om hur Trädgårdsstaden har gestaltats i romaner och beskrivits i biografier och sakprosa. I min bok Bara Bromma har jag samlat över trettio litterära citat om vår stadsdel.

 Långbord i Trädgårdsstaden. Sommarfest på Drivbänkens innegård. Foto: Eva Enarson.
 
Men jag har ännu inte hittat »engelska radhusen« i litteraturen. Var det kanske någon bland åhörarna som hade ett tips? Och visst fick jag napp!

     En av åhörarna, Oscar Ekebladtog till orda:

     – Jo, jag vet inte om det är helt sant, inledde han. Men jag vill egentligen inte kontrollera alltför noga – eftersom historien är så bra. Hur som helst. För länge sen bodde Lennart Hellsing i ett av radhusen [från fem års ålder, på tjugotalet, hos sina morföräldrar, enligt Wikipedia, min anm.).

     – Redan då kunde man handla bullar på Park Konditori. Och vet ni vad bagaren på Park hette? Jo – Bengtsson! Så där har vi en litterär koppling till »engelska radhusen«, fastslog Oscar och tog emot en stor applåd från grannarna.

 

Boken om bagar Bengtsson skrevs långt senare (1966). Den blev först starkt ifrågasatt för att den skojade om döden och begravningar. Boken var under en tid till och med förbjuden på svenska barnbibliotek. Kommer ni ihåg?

     Bagar Bengtsson här i stan
     han har bakat en krokan
     och där bodde han med Bullertina Bergis.

     …

     Nu är Bagar Bengtsson död
     han har bränt sig på ett bröd
     och här ligger han begravd i en limpa.

     Bullertina grät en tår
     och hon lade vid hans bår
     en karlspaderkrans med beska bittermandlar.

     I mitt hjärtas goda jord
     föll en smula från ditt bord…
    när du bröt din sista skorpa och bröt upp.

Se där, ett nyupptäckt litterärt citat. Och kopplingen till kvarteret Drivbänken är ju uppenbar. Så, kolla aldrig en bra historia. Då kanske det visar sig att den inte är sann.

 

––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

 

 

2 kommentarer

Kampanjen är en succé!

Kampanjen för den kommande Brommakokboken – ELLIOTS i BROMMA – är en succé. Målet – 200 förbeställningar – nåddes redan i går. Tack alla ni som har visat ert stöd!

Tryckkostnaden är därmed garanterad och vi går nu in slutfasen av produktionen. Boken trycks i september och utkommer i oktober.

 

OBS! Kampanjen fortsätter ända till den 14 juli

·      Erbjudandet kvarstår. Tipsa dina vänner.

·      Fram till den 14 juli kostar boken endast 250 kr. Därefter höjs priset.

·      Redan beställt en bok? Beställ en till före 14 juli.

·      Beställer du minst 2 böcker, då får du även presentkort till Elliots.

Något svalkande i sommarvärmen? Ur ELLIOTS i BROMMA. Foto: Emil Fagander.

 

Förbeställ boken på Kickstarter.

 

 

0 kommentarer