Stadsmuseet säger definitivt nej

Fastihetsägarens begäran att riva sina tre villor i kvarteret John Blund (se inlägg 17/1) har nu behandlats av Stadsmuseet. Föga förvånande avvisar de rivningsansökan bestämt. Stadsmuseet skriver:
»Smedslätten är en representativ trädgårdsstad från 1920-talet där tidens rådande stadsplaneideal och arkitekturideal tydligt går att utläsa. Området som helhet har i samband med Översiktsplan 1999 pekats ut av Stadsmuseet som en särskilt värdefull miljö.
     Utöver den sammanhållna helhetskaraktären bedöms även husen i sig ha egenvärden på grund av dess välgestaltade, välbevarade och ytterst tidstypiska gestaltning.«
 
Stadsmuseet infogar även två fotografier från 1922 i sitt svar. Två enastående tidsdokument i sig:
Sunnerdahlsvägen 1922 när husen var alldeles nybyggda (eller till och med under uppbyggnad?). Det andra huset på höger sida är John Blund 8, en av de rivningshotade villorna. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
John Blund 8 (Sunnerdahlsvägen 9) till vänster, 1922. Fasaden var från början träklädd. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
Och Stadsmuseet fortsätter:
»Att riva husen i kvarteret John Blund vore ytterst olyckligt ur kulturhistorisk synvinkel. Stadmuseet bedömer att byggnaderna bör bevaras och att de uppfyller kriterierna för att rivningslov ska kunna nekas enligt 8 kap 34 §PBL.
. . .
     Stadsmuseet ifrågasätter vinsten av att riva befintliga bebyggelse med goda kvalitéer till förmån för något som troligen inte får samma inneboende kvalité, patina och kulturhistoriska värde som de befintliga byggnaderna.«
 
Så, nu har Stadsbyggnadskontoret bollen. Det vore en skandal om de gav rivningslov efter det här remissvaret.
 
För övrigt
Stadsmuseets digitaliserade bildarkiv, Digitalastadsmuseet, är en guldgruva och jag rekommenderar ett besök för dig som är intresserade av Stockholms historia. Jag avslutar med ytterligare bild från samma källa, en ljuvlig sommarbild tagen ovanför Smedslättens gård, ner över ängarna mot Mälaren, ungefär från den plats där kvarteret John Blund nu ligger. Fortfarande skulle det dröja flera år innan trädgårsstaden nådde hit.
Smedslätten 1914-1916. Bildkälla: Digitalastadsmuseet.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Tack för överväldigande respons

Välkomna alla nya följare!
Onsdagens (17/1) blogginlägg – om byggherren som vill riva sina tre villor i Smedslätten – nådde ett nytt All Time High. På 30 timmar nådde inlägget nästan 9 000 läsare. Förra rekordet var 5000. Tack för uppmuntrande kommentarer och engagerad feedback. 
 
Med viral logik har bloggen samtidigt fått många nya följare. Genom att "gilla" bloggens Facebooksida får du en automatiskt påminnelse så snart ett nytt blogginlägg har publicerats. Välkomna alla nya följare!
 
Som du säkert redan vet är bloggen är en fortsättning på den bok – Bara Bromma – som jag gav ut 2015. Boken vänder sig till dig som bor i trädgårdsstaden. Den berättar om hur förutseende stadsplanerare, för hundra år sedan, skapade en stadsdel som nu är en av Stockholms mest attraktiva. Men den vänder sig även till dagens politiker och tjänstemän som har till uppgift att fatta beslut som påverkar trädgårdsstadens framtid. Undertiteln är viktigare än titeln: en bok till trädgårdsstadens försvar.
 
Kommande inlägg
Just nu förbereder jag ett nytt inlägg om den långa striden om brf-ombildningen på Majvägen 12. Mark- och miljdomstolen har för tredje (!) gången ogiltigförklarat bygglovet. Domen kom i förra veckan. Jag publicerar kommentarer inom kort. Om du vill kan jag mejla en kopia (pdf) av domen redan nu. Klicka här.
 
Vad vill politikerna med Bromma?
I vår planerar Västerleds Trädgårdsstadsförening en utfrågning av Brommas lokalpolitiker. Avsikten är att ta reda på vad de vill med vår stadsdel – innan det är för sent, inför valet i höst. Förtätningen, trafiken, tryggheten och säkerheten kommer säkert upp. Vad vill du själv fråga om? Alla detaljer är inte klara än, men planen är att genomföra en hearing i Bromma gymnasium i slutet av mars. Följ förberedelserna här på bloggen, så kommer du inte att missa något av vikt.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer

Nu vill han riva sina villor i Smedslätten

Om du följt bloggen en tid, då kommer du säkert ihåg bygglovsärendena i kvarteret John Blund i Smedslätten. En privatperson (Johan Gahm) har köpt tre (!) villor i kvarteret i syfte att omvandla dem till bostadsrätter. Alviksvägen 128 och 130 köptes 2015 för 10 respektive 13,3 Mkr. Året därpå köpte samme person ytterligare en fastighet i samma kvarter, Sunnerdahlsvägen 9.
 
Tillbyggnadsförslagen, som visade sig strida mot detaljplanen, överklagades av grannarna ända upp i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen (MÖD). I maj 2017 avkunnade MÖD sin dom och byggloven (som Stadsbyggnadskontoret inledningsvis hade godkänt) upphävdes. Ett prejudicerande beslut. För gott. Nyheten meddelades här i bloggen den 14 april 2017.
 
Ansöker om rivningslov . . .
När dörren stängdes för tillbyggnadsplanerna bytte fastighetsägaren taktik. I oktober 2017 ansökte han i stället om att få riva sina tre villor. Nu var de inte längre beboeliga. 
 
Rivningsobjekt 1: Alviksvägen 128.                        
 
Rivningsobjekt 2: Alviksvägen 130
 
Ur rivningslovsansökan:
»Befintliga byggnader är habila men är inte tillgänglig [?, min undran], har fuktproblem, förhöjd radonhalt i källarna samt högt energibehov. Med hänsyn till byggnadernas brister, i förhållande till dagens krav, är rivning motiverat för att ge plats åt mer flera, hållbara bostäder med bättre boendekvaliteter.«
 
. . . för att bygga nytt och större
I stället vill fastighetsägaren bygga tre nya hus med maximal byggyta. Förmodligen tre lägenheter per hus. Men det är svårt att veta, ty ritningarna vill han visa först när rivningsloven är beviljade.
 
Mer ur ansökan:
»Enfamiljsvillorna avses rivas för att ge plats åt ett [han menar sannolikt tre, min anmärkning] flerfamiljshus i två plan. Förebild för planerad nybyggnation är de fina flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor som finns i Smedslätten … ritningar på inspirationskällor bifogas.«
 
Begäran är så fräck att man baxnar.
 
Ändå har Stadsbyggnadskontoret nyligen, i januari, skickat ansökan vidare till Stadsmuseet för ett yttrande. Så onödigt. Det borde vara enkelt för SBK att själv avslå denna horribla begäran. Det finns inget allmänt intresse – och inga andra skäl heller – att riva fullt fungerande tjugotalsvillor i trädgårdsstaden för att ersätta dem med nya pasticher i fel skala.
 
Låt kvarteret John Blund vara i fred!
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer