Bara Bromma – en bok och en blogg

Trädgårdsstaden från luften. Bilden är ett klipp ur en film som Ålstens Fastighetsbyrå har producerat. Hela filmen (2 minuter) finns på YouTube

 

Med den här är texten startar en blogg där jag har för avsikt att samla tankar och reflektioner om livet i Bromma. Bloggen är tänkt att fungera som en förlängning av min bok Bara Bromma som utkom i december 2015.

     Undertiteln – en bok till trädgårdsstadens försvar – angav bokens dubbla syfte. Att sammanfatta de värden som trädgårdsstaden står för och peka på de hot som trädgårdsstaden utsätts för.

     Bloggens syfte är bredare. Här tänker jag publicera annat material, som inte fick plats i boken, eller sånt som har tillkommit efter bokens utgivning. Här vill jag också ge plats för andra tankar och kommentarer som rör livet i Bromma.

     När jag gjorde research för Bara Bromma, kom jag i kontakt med Brommabor som dels uppmuntrade mig i mitt arbete, dels gav mig nya utgivningsidéer. Jag vill inte lova för mycket i detta mitt första blogginlägg, men jag har redan flera konkreta bokidéer som jag skulle vilja genomföra under 2016. Alla har fokus på Bromma – i ett eller annat avseende – och alla vänder sig i första hand till dig som bor i Bromma. Och det är faktiskt ingen liten målgrupp.

     Om Bromma vore en egen stad – och nu räknar jag endast de som bor i Västerleds och Bromma församlingar – skulle den vara en av de större tätorterna i Sverige. Med sina 75 000 invånare skulle Bromma hamna på trettonde plats i storleksordning, mellan Umeå och Gävle. (Och med tanke på den frenesi som stadsplanerare och byggbolag lägger ner på förtätningen av Bromma, så skulle vår »stad« gå in på tio-i-topplistan inom några år.)

     En »baktanke« med den här bloggen är att berätta om hur de nya bokprojekten framskrider. För att skapa förväntningar. Och kanske för att få tidig respons. Ett par projekt är redan igångsatta, men ännu ej tillräckligt finansierade. Så småningom kommer jag att berätta mer om dessa idéer

Välkommen till Bara Bromma – Bloggen!

Christian Reimers

0 kommentarer