Kulturrådet valde Trädgårdsstadens Färger

Nu finns boken på alla bibliotek i hela Sverige!
 
Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Kulturrådet ska, bland annat, främja kvalitet och fördjupning i bokutgivningen. 
 
Den som »bedriver professionell utgivning av litteratur i Sverige« kan söka kvalitets- och distributionsstöd – i efterhand. Man kan alltså inte låta kulturstödet bli ett villkor för utgivningsbeslutet. Förlaget måste först ta affärsrisken för att kunna ansöka om stöd.
 
Trädgårdsstadens Färger utkom i maj och jag skickade omgående in den för bedömning. Den arbetsgrupp som bedömer kvalitén på fackböcker inom områdena konst, arkitektur- och designhistoria sammanträdde på försommaren och beviljade boken ett kvalitesstöd och därmed även ett distributionsstöd.
 
Arbetsgruppen bedömer ca 200 titlar per år och består av fem personer: två konstnärer/formgivare, två bibliotekarier och en professor i designhistoria. Färre än hälften av titlarna beviljas stöd.
 
Syftet med distributionstödet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken. Det innebär alltså att Trädgårsdsstadens Färger nu finns på landets samtliga ca 300 kommunala bibiotek.
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer