Nu vill han riva sina villor i Smedslätten

Om du följt bloggen en tid, då kommer du säkert ihåg bygglovsärendena i kvarteret John Blund i Smedslätten. En privatperson (Johan Gahm) har köpt tre (!) villor i kvarteret i syfte att omvandla dem till bostadsrätter. Alviksvägen 128 och 130 köptes 2015 för 10 respektive 13,3 Mkr. Året därpå köpte samme person ytterligare en fastighet i samma kvarter, Sunnerdahlsvägen 9.
 
Tillbyggnadsförslagen, som visade sig strida mot detaljplanen, överklagades av grannarna ända upp i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen (MÖD). I maj 2017 avkunnade MÖD sin dom och byggloven (som Stadsbyggnadskontoret inledningsvis hade godkänt) upphävdes. Ett prejudicerande beslut. För gott. Nyheten meddelades här i bloggen den 14 april 2017.
 
Ansöker om rivningslov . . .
När dörren stängdes för tillbyggnadsplanerna bytte fastighetsägaren taktik. I oktober 2017 ansökte han i stället om att få riva sina tre villor. Nu var de inte längre beboeliga. 
 
Rivningsobjekt 1: Alviksvägen 128.                        
 
Rivningsobjekt 2: Alviksvägen 130
 
Ur rivningslovsansökan:
»Befintliga byggnader är habila men är inte tillgänglig [?, min undran], har fuktproblem, förhöjd radonhalt i källarna samt högt energibehov. Med hänsyn till byggnadernas brister, i förhållande till dagens krav, är rivning motiverat för att ge plats åt mer flera, hållbara bostäder med bättre boendekvaliteter.«
 
. . . för att bygga nytt och större
I stället vill fastighetsägaren bygga tre nya hus med maximal byggyta. Förmodligen tre lägenheter per hus. Men det är svårt att veta, ty ritningarna vill han visa först när rivningsloven är beviljade.
 
Mer ur ansökan:
»Enfamiljsvillorna avses rivas för att ge plats åt ett [han menar sannolikt tre, min anmärkning] flerfamiljshus i två plan. Förebild för planerad nybyggnation är de fina flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor som finns i Smedslätten … ritningar på inspirationskällor bifogas.«
 
Begäran är så fräck att man baxnar.
 
Ändå har Stadsbyggnadskontoret nyligen, i januari, skickat ansökan vidare till Stadsmuseet för ett yttrande. Så onödigt. Det borde vara enkelt för SBK att själv avslå denna horribla begäran. Det finns inget allmänt intresse – och inga andra skäl heller – att riva fullt fungerande tjugotalsvillor i trädgårdsstaden för att ersätta dem med nya pasticher i fel skala.
 
Låt kvarteret John Blund vara i fred!
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer