Inför en hundraårsregel

Lördagens blogginlägg om Länsstyrelsens ogiltigförklarade av bygglovet vid Majvägen 20 blev ett av de mest spridda sen jag startade den här bloggen i januari. Bostadsrättsombildningarna i Äppelviken upprör många.

     Exploatörerna försöker nämligen att utnyttja en lucka i lagen. Ty att konvertera enfamiljsvillor till bostadsrätter har blivit extremt lönsamt! 

     I Äppelviken var tomterna från början reglerade på två sätt. Dels i stadsplanen, dels i tomträttsavtalet. I tomträttsavtalet stod det inskrivet att det bara fick finnas en eldstad på varje tomt. Men när tomträtterna friköptes – möjligheten öppnades 1999 av den borgerliga majoriteten i Stadshuset – försvann den regleringen. Ingen tänkte först på innebörden, men efterhand har alltfler sett möjligheterna. 

Dagens Nyheter förklarade problematiken med pedagogisk grafik (13/2 2015) 

 

Vi som argumenterar mot förtätningen av trädgårdsstaden får ibland höra att vi hindrar samhällsutvecklingen. Att vi är emot all förändring. Jag kan se poängen i den kritiken. Det kan vara svårt att – med bibehållen trovärdighet – hävda att vi inte företräder ett särintresse för privilegierade Brommamiljonärer. Samtidigt är det frustrerande att »sitta på läktaren« och betrakta ett cyniskt utnyttjande av en hundraårig kulturmiljö.

     Och politikerna verkar har gett upp. Så här kommenterades just »luckan i lagen« av Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Roger Mogert (S), i Dagens Nyheter (13/2 2015): »Hela nämnden tycker att det är trist … men juridiskt har vi små möjligheter att stoppa det, om vi säger nej i nämnden så går de [byggföretagen] vidare till domstol och vinner.«

     Därför ar det desto mer glädjande att Länsstyrelsen nu för en gångs skull har sagt ifrån.

 

Men så öppnade jag Svenska Dagbladet i morse (17/4 2016). Där skriver kultur- och industrihistorikern Edward Blom ett debattinlägg om den hotade rivningen av Tullhuset vid Blasieholmskajen (till förmån för ett nytt Nobelmuseum). »Inför en hundraårsregel«, menar Blom. »De hus som är äldre än 100 år är så få att samtliga borde bevaras.« Läs hela texten här.

     Ja, kanske är det så enkelt? Vänd på bevisföringen! Inför en hundraårsregel som tvingar exploatörerna att förklara sig. Är den nya byggnaden verkligen så angelägen att de bör få dispens för att riva gammalt och bygga nytt?

Edward Blom Majvägen Roger Mogert
0 kommentarer