MP vann debatten

Trädgårdsstadsföreningen öppnade valrörelsen i Bromma gymnasium. Foto: Torbjörn Nilsson.
 
Miljöpariet vann politikerdebatten – enlig en nyligen genomförd enkät på föreningens hemsida.

Ca 150 personer kom till politikerdebatten i Bromma gymnasium den 20 april. Toivo Sjörén, Ulvsundabo och vd för Sifo Kantar, var moderator. Åhörarna fick möta företrädare för åtta politiska partier i kommunalpolitiken (det nionde, Centerpartiet, tvingades tyvärr lämna återbud på grund av sjukdom, samma dag). Efter pausen, talade Torbjörn Halvarsson från föreningen Bevara Bromma Grönt om föreningens arbete och visioner.

Efter debatten fick åhörarna en enkät per mejl. Ca 40 personer svarade. Trädgårdsstadsföreningen får mycket uppskattning för arrangemanget i enkäten. Svaren ger vägledning om hur evenemanget kan utvecklas i framtiden.

  • Partierna rangordnas efter vilka som gav »tydligast och mest begripliga besked«. Enligt åhörarna lyckades Miljöpariets Cecilia Obermüller bäst. Nike Örbrink (KD), Johan Paccamonti (M) och Hanna Wistrand (L) delade på andraplatsen.
  • Upplägg och former för kvällen diskuteras i enkäten. Ris och ros delas ut.
  • Några tyckte kvällen blev för lång, men de flesta kommer tillbaka nästa gång.
  • Avslutningsvis en lång rad råd om hur konceptet kan förändras och förbättras.
Läs hela sammanfattningen här.
0 kommentarer