Herman Byggbergs väg …

Under vintern har parhuset i trädgården till Herman Ygberg 11 byggts färdigt. En hiskelig svart låda på 200 kvadrat, som fick sitt bygglov godkänt »på delegation« och tack vare en slapp och slarvig handläggning på Stadsbyggnadskontoret. Grannarna fick aldrig chansen att yttra sig förrän det var för sent. Ändå var huset både felplacerat på tomten och för stort. Och f-n vet om det inte smög sig in ett par extra förrådshus i efterhand, när bygglovet redan hade vunnit laga kraft. 
 
Nu har den nya grönblå majoriteten i Byggnadsnämnden ändrat beslutsordningen. Bygglov i trädgårdsstaden får inte längre tas på delegation. De ska hädanefter tas på politisk nivå. Gott så. 
 
Men nu schaktas det i vid Herman Ygbergs väg igen. I tisdags (23/4) intog grävmaskinerna trädgården till nr 15.
 
Hela trädgården är bortschaktad. Berget går i dagen. Träd och buskar är nedsågade. Det ligger även nyfällda tallar i allmänningen utanför tomten.
 
Även om tomten är drygt 1000 kvadrat, så är det nära till grannhusen. Det var aldrig meningen att trägdårdsstaden skulle bli så tätbebyggd.
 
Det planerade bygget är helt klart inspirerat av grannhuset, nr 11. En ny fyrkantig låda i 200 kvadratsklassen. Drygt. Byggrätten är 205,6 kvm. Enligt ritningarna bebyggs 205,3 kvm. Helt enligt detaljplanen, så att säga, med 3 kvadratdecimeters marginal.
Huset till höger är den befintliga villan, Herman Ygbergs väg 15. Parhuset i trädgården är i tre plan + en gemensam källarvåning som nås via en trappnedgång mellan byggnaderna.
 
Bakgrunden till den nya bostadsrättsbildningen går flera år tillbaka i tiden. Den gamla tjugotalsvillan köptes av Lars Falkenius för 15 Mkr redan i augusti 2015. Ett rejält överpris (nästan 100 000 kr/kvm). Bara två år tidigare hade samma hus bytt ägare för drygt 9 Mkr.
 
Hösten 2015 lämnades en första bygglovsansökan in. Grannarna överklagade och fick rätt. Då reviderades ritningarna och byggherren avsökte om nytt bygglov 2016. Det nya bygglovet godkändes på våren 2017 och vann laga kraft den 21 april. Notera datum! Så här säger Plan- och bygglagen, PBL, 9:43:
Bygglov upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
 
Den nya exploateringen vid Herman Ygbergs väg är alltså sannolikt korrekt. Bygglovets gällde fram till i söndags (den 21 april). Därför var det oerhört viktigt för byggherren att schaktningen inleddes på första arbetsdagen därefter. Annars hade bygglovet varit ogiltigt.
 
Insatserna i trädgårdsstaden är höga, men den ekonomiska hävstången är ännu brantare. Tjänstemän och politiker rundas av pålästa byggherrar och lagen används som sedelpress. För oss som värnar trädgårdsstaden är utvecklingen sorglig att åse. 
 
Även om förtätningen längs Herman Ygbergs väg är laglig, formellt sett, så är den skadlig. Trädgårdsstaden måste försvaras från giriga exploatörer som inte vill något annat är att tjäna ohemult mycket pengar på andras boende.
 
Dela gärna det här blogginlägget så att fler kan hjälpas åt att hålla ögonen öppna. Nästa vecka kan det vara i din grannträdgård som schaktmaskinerna dånar in. Kolla vad som händer på din gata. Se alla pågående ärenden här.
 
__________
PS.
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer