Niklas räddade sitt hundraåriga vårdträd

Det här är en solskenshistoria från Herman Ygbergs väg i Smedslätten. Niklas Frisk, som bor i en villa från 1923, var bekymrad över hur hans höga bokträd vi entrén mådde. Ett praktfult träd, sannolikt planterat när villan byggdes för nästan hundra år sen. Boken gav karaktär inte bara åt huset, utan till hela gaturummet.
Boken vid Herman Ygbergs väg. Tjugo meter hög och hundra år gammal.
 
Niklas var bekymrad över trädets kontdition. Stammen och barken hade sjukliga förändringar. 
Barken visade sjukliga förändringar. Höll trädet på att dö?
 
Trädgårdsexperter och arborister konsulterades. Bokens rötter hade tagit skada av en tidigare asfaltering av garageinfarten. Det var framför allt de finaste, sytrådssmala rottrådarna som skadades av friktionen från asfalten när bilar körde fram och tillbaka. Ingen hade tänkt på den risken när markytan hårdgjordes.
 
Nu fanns bara två alternativ. Såga ner trädet innan det blåste omkull och orsakade en olycka. Eller rädda rottrådarna. Niklas valde det senare. Det blev inte billigt, men han är glad att boken nu kan fortsätta att vaka över entrén till trädgåden, precis som det var tänkt från början.
 
Asfalten avlägsnades och rötterna frilades. Runt och över rottrådarna lades ett metallgaller som skydd.
Gallret skyddar rottrådarna och låter trädet leva vidare.
 
En komplicerad och omfattande räddningsaktion. Gallret ska döljas med ett nytt ytskikt. Men sensmoralen är klar. Tänk dig för och ersätt inte grusade ytor med asfalt bara för att snöröjningen ska bli enklare.
 
Och tack Niklas för en lyckad räddningsinsats. Ditt bokträd kan nu fortsätta att glädja förbipasserande i trädgårdsstaden i ytterligare hundra år.
 
____________
PS.
Klicka på annonsen så kommer du till den nya nätbokhandeln barabromma.se
Öppningserbjudandet gäller till och med 31 maj.
 
 
1 kommentar