MittiBrommas miss skapade folkstorm

En notis i MittiBromma (nr 3 2023) har skapat en storm på Brommas sociala medier. Villaägare och naturälskare har hört av sig och undrar vad som är på gång. Anonyma brev har skickats till Trädgårdsstadsföreningens styrelseordförande. Namninsamlingar och protestlistor har förberetts och nya aktionsgrupper har bildats.
Ur MittiBromma nr 3, 2023.
 
Mitt i Brommas artikel inpspirerade sen anonyma brevskrivare.
 
Hembygdsföreningens informationsmöte i går (26/1) – med rubriken Brommas framtidsplaner – lockade över 100 åhörare till Abrahamsbergskyrkan. Långt fler än vad salen rymde! Många kom för att fråga vad som ligger bakom lokaltidningens uppgifter.
 
»Nej«, svarade enhetschefen Karin Norlander från Stadsbyggnadskontoret, »artikeln bygger på ett missförstånd.«
 
Judarn är och förblir ett naturreservat. Där får man inte bygga några hus. Men under och intill naturreservatet ligger grusåsar från istiden – så kallade De Geer-moräner – som är av rikintresse för den geologiska forskningen. Moräntypen har fått sitt namn efter den svenske geologen Gerard De Geer som undersökte och förklarade fenomenet vid sjön Judarn i början av 1900-talet. De är sen dess klassade som ett geologiskt riksintresse.
 
När riksintresset utmärktes ritades kartor med lite marginal för utbredningen. Nu anpassas avgränsningen till verkligheten. De Geer-moränen i Judarn är alltså något mindre än vad man trodde för hundra år sedan.
 
Men någon ny bebyggelse i Judarnreservatet är inte aktuell – eller ens möjlig att uppföra.
0 kommentarer