därför måste bygglovet inhiberas

Det här är fjärde blogginlägget på tio dagar om förtätningen av Herman Ygbergs väg 11. Projektet upprör allt fler. Den 8 november kommer Byggnadsnämnden att diskutera hur byggnadslovet kunde godkännas på tjänstemannanivå. I förra veckan informerade jag den nya blågröna majoriteten i Byggnadsnämnden om Stadsbyggnadskontorets (felaktiga) hantering av ärendet. Björn Ljung, Liberalernas representant i nämnden, reagerade upprört och direkt. Han skriver till BaraBromma:
 
»Tack för din information, Christian . . . alltsedan vi förorade makten förra valet har vi föreslagit att bygglov av detta slag i villområdena och trädgårdsstäderna ska behandlas av nämnden och inte avgöras på delegation [av Stadsbyggnadskontoret], även om det är detaljplaneenligt. Det är en punkt jag tänker arbeta hårt för att få ändring på. . . . I det aktuella ärendet tar jag upp frågan på nästa stadsbyggnadsnämnd och ber att få en redogörelse samt ifrågasätta hur det kan komma sig att man går vidare med ett ärende som är snarlikt det som fick avslag av MÖD.«
 
Avslaget i Mark och miljödomstolen (MÖD), som Björn Ljung hänvisar till, är den uppmärksammade domen som 2017 inhiberade ett bygglov i kv. John Blund (Alviksvägen/Sunnerdahlsvägen). Ärendet har redovisats i flera tidigare blogginlägg. Domen borde naturligtvis ha varit vägledande för Stadsbyggnadskontoret (SBK) när de granskade ansökan för Herman Ygbergs väg. 
 
Det planerade parhuset strider nämligen mot detaljplanen i flera avseenden.
  • Det är för stort (man har maskerat byggytan i genom att låta undervåningen vara mindre än övervåningen). Jag har aldrig sett en liknande fasadritning. Möjligen är SBK förd bakom ljuset av arkitekten. Byggrätten på 203 kvm är överskriden.
  • Det är felplacerat. Enligt MÖD-domen ska hus som ligger på tomt inom kategorin Ö2 (vilket är fallet både här och i kv. John Blund) placeras på den så kallade »byggnadslinjen« (utförlig dokumentation finns att tillgå). På Herman Ygbergs går det inte att placera en så stor byggnad på byggnadslinjen. 
  • Dessutom. Om SBK hade läst och förstått innebörden av MÖD-domen avseende John Blund, då hade de inte kunnat ignorera sakägarnas frågor (medan tid till överklagan fortfarande fanns). I stället fick sakägarna felaktiga besked om att allt rymdes inom detaljplanen.
  • Och vidare: SBK:s handläggare har i ett mejl instruerat arkitekten att radera två friggebodar från planritningen »för att inte störa bygglovshanteringen« (ty, med två boningshus på tomten upphör rätten att dessutom uppföra friggebodar). Det råder också oklarhet om hur parkeringsplatserna till parhuset ska nås, eftersom man inte får använda Huldrestigen för biltrafik.
Inte undra på att byggprojektet pågår innanför högt resta presenningar. Det här projektet tål inte insyn. 
 
En eloge till Björn Ljung och Liberalerna i Byggnadsnämnden. Låt oss hoppas på en större förståelse för trädgårdsstads skyddsvärden med den nya grönblåa majoriteten.
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 

0 kommentarer