så röstade partierna om byggplanerna i bromma

De grönblå partierna stoppade byggplanerna i trädgårdsstaden. SD röstade med S och V. Foto: Sergey Ashmarin, Wikipedia Commons
 
Byggnadsnämndens omröstning i förra veckan, om förslaget till Start-PM för exploatering av tre grönområden i trädgårdsstaden, resulterade i ett bakslag för Stadsbyggnadskontoret. Den sittande grönblå majoriteten beslutade att avbryta planarbetet direkt. Punkt.

Följande politiker stoppade byggplanerna:

  • Joakim Larsson m.fl. (M)
  • Björn Ljung m.fl (L)
  • Cecilia Obermüller m.fl. (MP)
  • Mikael Valier (KD)
  • Fredrik Lindstål m.fl (C)

Beslutet kompletterades med ett uttalande:

Syftet med planförslaget är att pröva en förtätning på tre platser i södra Bromma. Det är angeläget att staden fortsätter växa och för att nå de högt uppsatta bostadsmålen, som bland annat är en konsekvens av utbyggnaden av tunnelbanan, behöver befintliga bostadsområden tåla viss förtätning. Stadsutveckling medför ofta att svåra avvägningar behöver göras mellan enskilda och allmänna intressen och det åligger stadsbyggnadsnämnden att göra dessa avvägningar i varje enskilt fall.

De platser som i ärendet föreslås för ny bebyggelse ligger i områden som utpekas som trädgårdsstäder. Just nu arbetar stadsbyggnadskontoret, på uppdrag av den grönblå majoriteten, med att ta fram strategier och vägledningar för att förhindra ovarsam exploatering inom dessa områden samt visa på önskad utveckling. Den grönblå majoriteten framhåller vikten av att förtätning sker varsamt och med hänsyn till områdenas unika karaktär. Vi anser inte att de aktuella förslagen ligger i linje med hur vi vill utveckla stadens trädgårdsstäder och villaområden.

Den övergripande strategin för småhus- och villaområden kommer att behandlas på stadsbyggnadsnämndens nästa sammanträde i juni och vi anser att denna redan nu ska få genomslag.

 

Majoritetspartierna arbetar allstå med en ny strategi för Stockholms villaområden. BaraBromma fortsätter att bevaka den frågan.

 

SD, S och V röstade för
Allianserna i Stockholmspolitiken följer inte mönstret på riksplanet. I Stockholm håller de gamla borgerliga partierna (M, L, C, KD) fortfarande ihop, tillsammans med MP. Men vad många inte vet är att SD röstade med vänsterpartierna. I förra veckans omröstning om Brommas grönområden röstade alltså SD med S och V för en ytterligare exploatering av trädgårdsstaden.

_______

PS
Examenstider. Ge bort en en bok om Bromma. Försäljningsställen:
  • Nätbutiken för Brommalitteratur: barabromma.se
  • Äppelvikens bokhandel.
  • Måleributiken i Alvik.
  • Böckerna finns naturlgtvis på bokus.se
  • Och de går även att beställa via alla fysiska boklådor i hela Sverige.
Klicka för större bilder.
0 kommentarer