Kartan visar alla byggplaner i Bromma

BaraBromma skrev den 30 mars om stadsdelens hotade grönområden. I en enkätundersökning som genomförts på Facebook av föreningen Bevara Bromma Grönt framkom flera intressanta siffror. 89 procent menade att grönområdena var en viktig parameter när de valde att bosätta sig i Bromma. Ändå uppgav 43 procent att de inte kände till byggplanerna i den så kallade Skidbacksskogen, i hörnet Västerled/Nyängsvägen.

Ulla Ericson, ansvarig för den digitala kartan över Byggplaner i trädgårdsstaden, hörde av sig med intressanta reflektioner och detaljkunskaper. »Använd Trädgårdsstadsföreningens karta för att hålla dig informerad om kommande byggplaner«, rekommenderar Ulla. Den är komplett. Den är gratis. Och den uppdateras löpande. Och hon fortsätter:

 

Det är lovvärt av gruppen Bevara Bromma Grönt att kartlägga Brommabors intresse av Brommas grönområden och ta reda på vilken kunskap de svarande har om de aktuella bebyggelseplanerna utmed Västerled. Det är naturligtvis smart att vända sig till olika Facebooksgrupper. Huruvida svaren är representativa går dock inte att tolka, än mindre vilken insikt Brommaborna verkligen har om byggplanerna.

 

43 procent ovetande?
Jag blir lite häpen när drygt två av fem inte känner till de två byggprojekten längs Västerled. Hur kan så många ha missat dem? Projekten har funnits att ta del av på Stadsbyggnadskontorets e-tjänst – numera Bygg- och plantjänsten – sedan detaljplanearbetet påbörjades 2014. Där har projekten gått att följa och delta i, genom de samråd där alla är välkomna att lämna synpunkter. Inbjudan till samråd offentliggörs bland annat i lokalpressen.

 

Är du nyfiken? Kolla kartan!

 
Västerleds Trädgårdsstadsförenings hemsida redovisas sedan 2012 en karta med alla aktuella planärenden i närområdet. Kartan finns under fliken Byggplaner i trädgårdsstaden med omnejd. Information om Västerledsprojekten har funnits med på kartan sen detaljplanearbetet startade. Kartan, som är interaktivt länkad till stadsbyggnadskontorets e-tjänst, uppdateras löpande. VTF:s hemsida är tillgänglig för alla. Projekten har omskrivits i lokalpressen vid flera tillfällen. Dessutom har mäklarfirman Fjelkners haft uppdraget att sälja de planerade lägenheterna. Objekten har funnits på Hemnet i mer än ett år. Innan skogsavverkningen inleddes för en tid sedan informerades förbipasserande, via stora skyltar i hörnan Nyängsvägen/Västerled, om de kommande byggplanerna. Bland Västerledsbor i allmänhet borde vetskapen om dessa projekt vara väsentligt högre jämfört med gruppen Facebooksanvändare.  
 

Flera grönområden slås samman till ett projekt
I november 2020, när jag senast var i kontakt med Exploateringskontoret, kunde jag ana en viss irritation över att Stadsbyggnadsnämnden inte initierat detaljplanearbete för något av projekten Brötvägen, Tunadalen, Klöverknuten och Sångarlunden, trots att flera av Exploateringsnämndens projekt »levt« i många år. Brötvägen (dungen vid Ålstensgatans hållplats) är det projekt som funnits med längst. Exploateringsnämndens initiativ (om det är det) att samla alla dessa gröna ytor till ett projekt överraskar tyvärr inte mig. Vid en genomgång av Exploateringsnämndens beslutsprotokoll under 2020 (till och med oktober) finns inget projekt Västerled/Djupdalsvägen. Oklart när det kom in i bilden.

 

Mer än 10 000 nya lägenheter i Bromma
Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret driver utvecklingen av flera stora förnyelseområden i Bromma. Till exempel Alvik östra (Alviks strand), Alvik västra (spårvägshallarna), Brommaplan med omnejd, Blackebergsområdet, Ulvsunda industriområde inkl Mariehäll och Solvallaområdet. Sammantaget ska tiotusentals nya lägenheter byggas.

Programförslag Alvik östra. Läs mer här.
 

600 nya lägenheter i trädgårdsstaden
I småhusstadsdelarna inom Västerled – till exempel Höglandet, Nockeby, Nockebyhov, Olovslund, Smedsslätten, Stora Mossen, Ulvsunda, Ålsten och Äppelviken – har cirka 600 lägenheter färdigställts mellan åren 2012 och 2019. Under det senaste året blev 45 lägenheter i fem stadsvillor i Nockebyhov och 30 seniorlägenheter vid Nockeby kyrkväg klara. Även vid Grönviksvägen färdigställdes bostadsrätter i parhus. Därutöver har förtätningar skett genom tomtavstyckningar.

Utöver Västerledsprojekten bygger för närvarande SKB 106 lägenheter i Nockebyskogen. I Nockebyhov har 56 bostadsrättslägenheter och 17 radhus påbörjats, båda projekten utefter Tyska Bottens väg. På Sigurdsvägen planeras 19 nya bostadsrätter inom den närmaste tiden. I Abrahamsberg, i hörnan Västerled/Abrahamsbergsvägen, har 80 lägenheter i omsorgsboende vunnit laga kraft. Därutöver finns fler projekt som också vunnit laga kraft, bland annat ett projekt på Åkeshovsvägen intill Gustav lll:s väg.

 

12 000 fler i Bromma 2029
Med tanke på att Brommaborna blir fler och fler borde staden värna om områdets grönområden i stället för att ta mer och mer av det gröna i anspråk. Fler människor ska dela på färre grönområden som minskar i både antal och yta. Det leder till ökat slitage på de grönytor som återstår. Vid årsskiftet 2020/2021 bodde det 81 200 i Bromma. År 2029 räknar Stockholms stad med att 92 800 kommer att bo i området. Det innebär en ökning med 14 procent.

Ulla Ericson
Västerleds Trädgårdsstadsförening

 

– – – – – – –
PS
 
Lotta Alvetam Wahlunds nya bok HUSETS SJÄL ligger nu på tryckeriet. Beställ nu så får du boken i brevlådan i början av maj. Den kommer även att finnas på Bokus och i Äppelvikens bokhandel.  Läs mer om boken här.
0 kommentarer