Tio bortspolade miljarder

Häromdagen blev jag inkopierad i ett mejl från Ove Thoresson. Ove bor i Ålsten och är pensionerad medarbetare på Stockholm Vatten. I trettio år arbetade han med driften av Stockholms reningsverk. Ove är bekymrad över nedläggningen av reningsverket i Åkeshov och den planerade avloppstunneln under trädgårdsstaden.
 
I sin skrivelse vänder han sig till Stockholm Vattens styrelse samt till berörda politiker i Stockhoms stadshus. Han refererar till en nyutkommen bok av Mats Rehnhuldt: Tio bortspolade miljarder (169 kr på Bokus). Enligt Renhuldt beräknas kostnaderna för avloppstunneln bli 20 miljarder kronor. 
 
 
Så här skriver Thoresson i sitt mejl:
 
Stockholms framtida avloppsrening.

Enligt långt gångna planer skall Bromma reningsvek läggas ned och ersättas av en tunnel genom Bromma och under Mälaren till Eolshäll. Därifrån skall vattnet ledas vidare till Henriksdal. Tunnelbygget skulle få stora miljökonsekvenser, jag kan nämna några:

Stora sprängningar för tunnelpåslag måste göras i Åkeshov och Smedslätten med för alltid bestående fula sår i naturen.

Tunga och täta lastbilstransporter skulle ske under hela byggtiden som beräknas till 6 år. Vägnätet i området är inte dimensionerat för det. Risken för person- och fastighetsskador är stor.

I skogen nära Solviksbadet är en skorsten planerad 3 m i diameter och 30 m hög.Detta mitt i ett omtyckt och väl frekventerat motions- och strövområde. Genom skorstenen skall luft från avloppstunneln ledas ut med tillhörande lukt. Ett luktfilter skall installeras sägs det. Solviks badgäster och motionärer får alltså hålla till godo med filtrerad avloppsluft. Fult blir det också inte bara i skogen utan även från sjön.

Vad gäller ekonomin sades från början att projektet skulle kosta 6 miljarder kr. Vid förhandlingarna med Mark- och Miljödomstolen 2017 var kostnaden höjd till 12 miljarder.  Nyligen läste jag en rapport skriven av ekonomen Mats Renhuldt. Enligt honom blir den totala kostnaden inkl. samhällskostnader och kapitalförstöring 20 miljarder. Läs rapporten.

Alternativ till projektet är att behålla Bromma reningsverk och utrusta det med lamellsedimentering. Fördelarna är, avsevärt lägre anläggningskostnad, lägre framtida pumpkostnader, större driftsäkerhet, inga miljöskador. Stockholm Vatten säger att det saknasutbyggnadsmöjligheter i Åkeshov. Jag menar att det finns och bifogar en idéskiss för utbyggnad. Det finns säkert ytterligare möjligheter. Lamellsedimenteringen skall ju dessutom kräva mindre utrymme än den nuvarande tekniken. Den stora kapitalförstöring som nedläggningen av Bromma reningsverk och Saltsjötunneln skulle också undvikas.

Än en gång vill jag råda Er att ta en ordentlig funderare innan det är alldeles för sent.

Med vänlig hälsning
Ove Thoresson
 
 
__________
PS. 
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
0 kommentarer