God fortsättning, John Blund. Och grattis, trädgårdsstaden

Dan före julafton kom ett glädjande besked. Bostadsrättsombildningen i kvarteret John Blund (Alviksvägen/Sunnerdahlsvägen i Smedlätten) kommer att prövas av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), det vill säga i högsta instans.
Det handlar om två nya tvåfamiljshus, inne på tomterna till Alviksvägen 128 och 130.
Jag skrev om ärendet den 17/11. Läs hela inlägget här.
 
Att grannarna beviljats prövningstillstånd i MÖD tyder på att domstolen funnit nya omständigheter i sakägarnas argumentation som inte beaktats i lägre instans. Till exempel det faktum att Stadsbyggnadskontoret meddelat byggnadslov utan att ge sakägarna möjlighet att yttra sig. Ett solklart handläggningsfel, tycker jag, och ett brott mot plan- och bygglagen.
 
I potten ligger även ett mycket obehagligt prejudikat som kan få konsekvenser för hela trädgårdsstaden. Om inte MÖD inhiberar det här bygglovet, då kommer Byggnadsnämnden i framtiden bli tvungen att säga ja varje gång någon vill uppföra ett flerfamiljshus på sin tomt. 
 
Så, god fortsättning med överklagandet, John Blund. Och grattis till delsegern, trädgårdsstaden!
 
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer