Stadsplanering på lek? Eller på allvar?

Valet rycker allt närmare. Partiledarutfrågningar var och varannan dag. De flesta vinklar verkar vara använda vid det här laget – och återanvända. Men här ett nytt kreativt grepp.
 
BSK Arkitekter och bostadsbolaget Veidekke kontaktade redan i våras fyra riksdagspartier och bad dem att gestalta sin bostadspolitik på den fiktiva Stockholmsförorten Bronsdalen
 
Bronsdalen sympoliserar en typisk ytterstadsförort med inslag av halvattraktiva grönområden, lättindustri och gles bostadsbebyggelse. Vilken typ av stadsbyggnad ser de olika partierna framför sig? Vill de förtäta mellan befintliga hus? Hur tar man grönområdena i anspråk? Ska det vara slutna kvarter? Höga eller låga hus? Hur ser bostäderna ut?
 
Visst säger resultaten en hel del om skillnaderna i bostadspolitiken? Även utan loggorna i bild är det ganska lätt att gissa vilket parti som står bakom respektive förslag. Alla bilder kommer från www.bsk.se
 
Förslag 1 är inspirerat av trädgårdsstaden. Småhus, radhus och låga flerfamiljshus. Billiga och flexibla bostäder att äga eller hyra. Klassisistik arkitektur. Förskolor och äldreboende i bottenplan. Spårvagnsförbindelse till stan.
 
Förslag 2 innehåller många och mycket höga huskomplex i trä utan innergårdar. Småhus saknas och bilförbud på gatorna. Infrastrukturen utgår från fotgängares och cyklisters behov.
 
Förslag 3 är en tät stad med massiva bostadskvarter i tidigare grönområden och skogar. Tätbyggda kvarter med små innergårdar. Äganderätten står i centrum och villor ersätts med höghus. Överdäckad motortrafikled.
 
Förslag 4 innehåller bara flerfamiljshus grupperade i stora täta stadskvarter med höga hus i modernistisk stil. Varierande upplåtelseform. Möjligheten att köra igenom förorten är bortbyggd. 
 

En kul idé med ett talande resultat. Läs mer om alla detaljlösningar på BSK Arkitekters hemsida.

–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer