lägenheterna som ingen vill ha

Det var ett tag sen vi tittade till skräckförvandlingen av den nationalromaniska villan från 1917 med adress Majvägen 20. Nu ser man omfattningen och konsekvenserna av ingreppen och sprängningarna. Förödelsen är omfattande. Och försäljningen av lyxlägenheterna går knackigt. Den har inte bara stannat av. Den går bakåt.

Fyra företag, med kamratliga och ingifta ägandekopplingar, bär ansvar för hur bygglovet har förvaltats: Odjuret Fastigheter, SPV Terrasserna 6, Finess Bygg samt mäklaren Simon Crest.

Majvägen 20 i november 2022. 1 400 kbm berg har sprängts bort och skapat en helt ny nivå framför villan. De nya betongflyglarna börjar anas. »Klassisk nationalromantik möter modern touch«, som det uttrycks på mäklarprosa. Foto: BaraBromma.
 
Stämningen på byggplatsen har under hösten varit spänd mellan entreprenörerna och de närboende. Någon besiktning före sprängning utfördes aldrig och grannar på Äppelviksvägen och Snäckvägen har rapporterat sprickor i väggarna och sprängsten i trädgårdarna. Tavlor har fallit ner från sina spikar.

I september fick Miljöförvaltningen en tillsynsanmälan från en av de utsatta grannarna. I november »övervägde« handläggaren att upprätta ett »ärende« eftersom han hade fått fler klagomål. Han väntade bara på »återkoppling« från byggherren. Hittills har Finess Bygg inte hörts av, så någon tillsyn är sannolikt inte förestående.

Andra närboende har fått rådet att polisanmäla. »Det är Polisen som utfärdar sprängningstillstånd«, meddelade Miljöförvaltningen, »och det är bara Polisen som kan dra in tillståndet.«

Samtidigt ökar stressen och hetsen på byggarbetsplatsen. Sprängningarna måste ha blivit betydligt mer omfattande än beräknat och sannolikt väntar dyra förseningsböter inom kort. Irritationen är stor mellan förbipasseranden och olika hantverkare. Bilden nedan har tagits i smyg, efter en rejäl utskällning: »Dra härifrån!“

Majvägen 20 i augusti 2022, när garageväggen rasade.  Foto: BaraBromma.

Försäljningen går bakåt
Försäljningen har inte bara stannat av. Den går bakåt. Tidigare rapporterades tre av fem lägenheter som sålda. Mer än hälften alltså. Sannolikt för att lugna finansiärer och investerare. Ett sätt att »smycka bruden«. Lägenhet B, den största lägenheten om 154 kvm uppgavs i våras vara såld för 18,6 Mkr. Därefter ändrades status i maj till ”Bokad”.
 I våras uppgavs lägenhet B vara »Såld«. I somras ändrades satus till "Bokad". Bild: simoncrest.se

Nu är lägenheten åter »Till salu« – och prissänkt med nästan en miljon. Bild: simoncrest.se
 

För närvarande uppges alltså bara två av fem lägenheter vara sålda. Bolagsverket uppger emellertid att det inte finns någon ekonomisk plan registrerad för brf:en. Det finns inte heller något registrerat finansieringsintyg. Båda sakerna behövs för att börja sälja. Ändå är lägenheternas exakta månadsavgifter och andelstal publicerade på mäklarens hemsida. Att två lägenheter är »sålda« kan mycket väl vara fejk. Bulvaner eller insiderköpare kan ha tecknat sig för två lägenheter – utan avsikt att fullfölja köpet.

Är du en intresserad köpare?
Kolla först om det finns en ekonomisk plan för Brf Terrasserna 6 i Bromma, Org.nr 559304-0305 – ring till Bolagsverket och kolla om planen är godkänd och registrerad, tel 0771-670 670.

Vad som har skett med tomten och fastigheten är irreparabelt. Men kanske kan detta skräckexempel bli till en lärdom för framtiden. Jag kan omöjligt tro att Mark- och miljööverdomstolen ens kunde föreställa sig denna förstörelse när de fatslog bygglovet med följande uttalande:
»… att tillbyggnaderna är diskret utförda, att de volymmässigt underordnar sig den befintliga byggnaden och att de har anpassats väl till den kuperade terrängen.«

Som en påminnelse om hur bygglovet har förvaltats kommer jag nu att skicka BaraBrommas granskning till de ansvariga beslutsfattarna i Mark- och miljööverdomstolen: rådmannen Katarina Winiarski Dol, tekniska rådet Ewa Andrén Holst och beredningsjuristen Jenny Nyström Ahlstrand.

Domen i mål nr P 5961-19 finns här.

BaraBrommas förundersökning finns i tre utförliga blogginlägg. Här är länkarna:

1 juni 2022
Nya organiserade hot mot villorna i Stockholms närförorter

2 juni 2022
Så hänger ägaren ihop med byggaren, föreningen och mäklaren

3 juni 2022
Bostadsutvecklaren och mäklarens hemliga samarbete

 

– – – – – – –
PS
Köp BaraBrommas Brommaböcker till jul:

Elliots i Bromma – den enda Brommakokboken – medföljer varje beställning utan extra kostnad.

(Klicka på böckerna för större bild.)
0 kommentarer