Bygglovet upphävdes – igen!

Länsstyrelsen tog ställning för trädgårdsstaden
Redan 2016 upphävde Länsstyrelsen ett bygglov för en monstruös utbyggnad av den nationalromantiska villan vid Majvägen 20. Efter viss modifiering beviljade Byggnadsnämnden ett nytt bygglov för samma fastighet i augusti 2018. Ärendet överklagades och i förra veckan, ett par dagar före julafton, kom Länsstyrelsens nya besked.
 
Bygglovet upphävs – igen!
 
Särskilt glädjande är att Länsstyrelsen lutar sig tungt mot de två kulturminnesvårdande remissinstanserna, Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Det är sällan som deras yttranden tillmäts en avgörande betydelse. 
 
Byggnaden är ritad 1917 av Folke Hedman. Villan är »grönklassad«, den är med andra ord särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Den ligger inom ett område som anses kulturhistoriskt värdefullt. Äppelviken byggdes ut under 1910- och 20-talen med individuellt utformade hus med olika förebilder: faluröda bergsmansgårdar, gulpanelade herrgårdar och bruntjärade dalastugor.
Majvägen 20 har en enkel och grafisk kontrastrik färgsättning. Ett typexempel på 1910-talets nationalromantiska arkitektur. Foto ur boken Trädgårdsstadens Färger.
 
Förslaget innebar att göra tre lägenheter i den befintliga villan och komplettera den med två brutala flygelbyggnader med stora glaspartier mot de närmaste grannarna. En villa skulle omvandlas till en bostadsrättsförening med fem lägenheter.
 
Länsstyrelsen skriver som skäl för sitt beslut:
Huvudbyggnaden har en för den nationalromantiska stilen tidstypisk utformning med tydliga anspelningar på äldre svensk allmogekultur, i detta fall genom en karatäristiskt tredelad huskropp i olika höjder som anspelar på den sydsvenska högloftsstugan. Upplevelsen och förståelsen av detta för byggnaden centrala karaktärsdrag förvanskas genom de två tillbyggnaderna, i synnerhet av den södra […] Tillbyggnaderna innebär ingrepp i terrängen i strid mot [trädgårdsstadens] stadsplaneideal med tydliga höjdskillnader och synliga bergsklackar nära byggnaden.
 
Länsstyrelsen finner att den sökta åtgärden har en förvanskande effekt på såväl huvudbyggnadens arkitektur som på områdets karaktär. Den är också ovarsam och tar inte tillvara byggnadsens kulturhistoriska värden. Byggnadsnämndens beslut om bygglov ska därför upphävas.
 
Ett gott slut på 2018 för Majvägen 20 och för trädgårdsstaden. Men fortsättning lär följa. Ett eventuellt överklagande av Länsstyrelsens beslut skall inkomma inom tre veckor.
 
__________
PS. 
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer