Stadsbyggnadskontoret tar sig allt större friheter

Hajade du till när du läste veckans utgåva av Mitt i Bromma? »Så ska Bromma byggas ihop i framtiden«.

     Artikeln innehåller egentligen inga nyheter, den är ett referat av vad som står i Översiktsplan 2010, där 140 000 nya lägenheter ska binda ihop olika stadsdelar till en promenadstad. En vision för 2030.

      Fram till 10 januari 2017 visas en uppdaterad översiktsplan som ett samrådsförslag. Planen visas på Brommaplan 14–15 november.

     Intressant nog är hela Riksby, Bromma flygplats och Ulvsunda industriområde intecknade för stadsbebyggelse och skall byggas ihop med Bällsta och Bromsten. Viljan att urbanisera Stockholms förorter är stark. Den nya stadsbyggnadsideologin ska främja stadsmässighet. Och i sin iver tar sig tjänstemännen allt större friheter.

 
På Brommakartan är dock en av visionerna redan överspelade, den som skulle konvertera Västerled till en »stadsboulevard«. Förslaget om det så kallade Västerledsstråket röstades glädjande nog ned i stadsbyggnadsnämnden för ett par veckor sedan.

     Jag har tidigare skrivit om hur stadsbyggnadskontoret, genom att »skissa« nya flerfamiljshus längs Timmervägen, plötsligt gjorde de befintliga villorna osäljbara (mäklarna var ju tvungna att upplysa spekulanterna om att villorna kanske skulle tvångsinlösas). Nu är expropriationshotet tack och lov avvärjt, men först efter kraftiga medborgarprotester.

     Men det är kaos i stadsplaneringen lite varstans. Och det verkar bara bli värre.

 

Maktspelet bakom Stockholms exploatering
I Svenska Dagbladet (23/10) skriver Elisabet Andersson om hur höga chefer på stadsbyggnadskontoret går in och ändrar politiskt fattade beslut. Förvaltningschefen Anette Scheibe Lorentzi tycks vara särskilt aktiv. Ja, hon till och med bekräftar – utan att blinka – att handläggare detaljstyr och skriver beslutsunderlag på oklara grunder: … [det är] bekymmersamt och kan tyda på att vi behöver arbeta med vår interna kommunikation när det gäller processerna för ärendehandläggning.«

     Vi har tidigare läst om hur kommunens tjänstemän skriver bejakande yttranden »in blanco« för att välkomna Apples nya elektronikbutik i Kungsträdgården.

     När samtliga remissinstanser ger fastighetsägaren nej på att sänka taket och förtäta den ljusa och luftiga hallen i Södra station med nya våningsplan och kontorsmoduler, då hotar ägaren med jurister och rättsliga åtgärder. Och plötsligt ändrar stadsbyggnadskontoret sin bedömning och fattar bygglovsbeslutet »på delegation«, det vill säga på tjänstemannanivå – trots att ett sådant ärende måste avgöras politiskt, enligt plan- och bygglagen, PBL.

 

Byggherrar får rabatt för att riva Stockholm
Elisabet Andersson fortsatte sin artikelserie i Svenska Dagbladet (26/10). Ett fastighetsbolag, Pembroke, slipper tomträttsavgäld i tjugo år för ett kontorshus på Mäster Samuelsgatan. Även AMF slipper tomträttsavgäld i tjugo år för sina nya kommersiella lokaler Galleriankvarteret. »Marknaden har uppfattat att staden är beredd att kompensera tomträttshavare för sina kostnader«, framgår det i ett tjänsteutlåtande från Stockholms stad.

     Stadsplaneringen genomsyras av en avprofessionalisering och en avpolitisering. Vad marknaden kan göra, det ska marknaden också få göra. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret har själva tagit på sig uppgiften att underlätta för marknaden.

 

Bygga för framtiden och bevara – går det?
Den 9 november anordnar Liberalerna i Bromma ett öppet seminarium om framtidens boende i Bromma. Jag är inbjuden till ett panelsamtal som »expert«.

     I ett tidigare blogginlägg (11/10) har jag noterat hur (MP) och (M) gjort nya uttalanden till trädgårdsstadens försvar under hösten. Och nu vill även (L) vara med. Kanske är det här tecken på att politiken inte nöjer sig med att se på när tjänstemännen styr?

     Jag återkommer om några dagar med närmare information om seminariet den 9/11.

––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

0 kommentarer