Förvillande förtätning

För närvarande pågår försäljningen av två bostadsprojekt i Stora Mossen. Båda är exempel på vad stadens tjänstemän kallar för »stadsutveckling« och vad politikerna kallar för »förtätning«. Jag har skrivit om projekten tidigare. I Stora Mossens backe har Bonava redan rest det första av fem sexvåningshus. Föreningen har fått ett coolt och urbant namn efter postnummerområdet: ST 167. I korsningen Nyängsvägen/Västerled ska Abacus uppföra åtta fyravåningshus med 60 lägenheter. Föreningen heter Alba.
 
En vanlig invändning från de närboende är att förtätningen inskränker livsutrymmet. De nya husen kommer för nära. Solen skyms. Det blir för trångt. För att mildra kritiken använder stadsutvecklarna sig av ett språkbruk besläktat med »mäklarprosan«. Sexvåningshusen – i det här fallet 23 meter höga och placerade endast 14 meter från närmaste tomt i trädgårdsstaden – kallas således för »stadsvillor«. 
Stadsvillorna i säljbroschyren 2015.
 
Den här bilden är tagen i går (29/4) när det var öppet hus på ST 167. Nu börjar man ana hur stadsvillorna kommer att te sig i verkligheten. Berget är bortsprängt närmast tunnelbanan och rymmer ett garage. Stadsvillornas höjd accentueras av att de reser sig över en flera meter hög betongramp.
Samma stadsvilla i verkligheten, 2018.
 
Begreppet »förtätning« får en helt annan innebörd om man vänder på perspektivet. Hur tror du förtätningen kommer att upplevas av de inflyttade bostadsköparna? Så här spatiös blir utsikten mot grönskan – enligt säljmaterialet:
Balkonger i söder, mot en grön och luftig skogsbacke.
 
29/4. Förtätningen i praktiken. Utsikt mot en bergvägg.
 
För den här boendekvalitén vill Bonava ha 75 000 kr/kvm, plus ytterligare 15 000/kvm i föreningslån. Plus dirftkostnader, plus vatten och el, plus parkering 1 400/mån. Inte undra på om nyproduktionen hackar.
 
Vid den så kallade Skidbackeskogen i hörnet Nyängsvägen/Västerled är byggnationen inte påbörjad än, men försäljningen startade för någon vecka sedan. Jag gick förbi häromdagen och såg att några kraftfulla ekar hade fällts – med miljöargument! 
Stockholms stad vill inte bli missförstådda. Metertjocka ekar fälls med miljöargument: »Här fäller vi ekar för att göra plats för nya bostäder. De fällda ekarna flyttar till Judarskogens naturreservat och blir mulmholkar för insekter.«
 
Så omtänksamt av kommunen. Att bygga insektskolkar i Judarn. Den här eken, cirka 90 centimeter i diameter, är säkert ett par hundra år gammal. Den offras nu för förtätningens skull. Så lyfte jag blicken igen. Och nu fick jag syn på ytterligare en konsekvens av förtätningen.
Oj då! En telemast mitt bland kolonistugorna i Stora Mossen. En annan form av förtätning.
 
Säljprospektet till första etappen av de sextio bostadsrätterna i Alba har nyligen presenterats. Jag kan inte se att telemasten – en inte oviktig del av förtätningen – är inprickad i materialet. Masten förefaller ligga omedelbart intill det hus där en femma bjuds ut för 16 Mkr (+ 8 700 kr/mån). 
 
Förtätningen av trädgårdsstaden var den fråga som egagerade publiken mest vid politikerdebatten i Bromma gymnasium för några veckor sedan. Och även om byggföretagen mörkar konsekvenserna nu, så kommer förtätningen snart att slå tillbaka mot de nya bostadsköparna. Åt ST 167 och Alba i Stora Mossen går det inte att göra så mycket åt, men vi borde kunna lära oss av misstagen.
 
–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer