BRA DÄR, STADSBYGGNADSKONTORET!

Under en längre tid har Stadsbyggnadskontoret (SBK), till synes helt oreflekterat, klubbat igenom de mest provocerande bygglovsansökningar i trädgårdsstaden. Ju enklare besluten går igenom, desto fler och allt djärvare ansökningar kommer in. Och för varje nytt beslut tänjs uppfattningen om hur detaljplanen ska tolkas.
 
Jag har tidigare skrivit om en en planerad konverering av två villor till sex bostadsrätter i kvarteret John Blund i Smedslätten. Ärendet har överklagats till högsta instans och ligger nu för avgörande i Mark- och miljöverdomstolen. Dom väntas senare i vår.
     Men innan domen är avkunnad, har samme byggherre (Johan Gahm) förvärvat ytterligare en villa i kvarteret och inkommit med ytterligare en bygglovsansökan. Planen är densamma: utbyggnad av den gamla villan och konvertering  till tre nya bostadsrätter.
     Trenden är att maximera byggrätten. Men allt måste rymmas på två våningsplan. Den tilltänkta boytan på vindsväningen måste alltså framställas som biyta och entréplanet maskeras som garage/förråd. Ritningen till denna »tvåplansvilla« ser då ut så här:
Ombyggnadsritning för John Blund 8, Sunnerdahlsvägen 9. SBK genomskådade tricket att låta tre våningar se ut som två.
 
I förra veckan gav SBK följande förhandsbesked. Handläggaren skriver: 
     Efter en första granskning gör vi bedömningen att kontoret inte kan bifalla bygglovsansökan eftersom åtgärden inte följer detaljplan. Enligt detaljplan får byggnad uppföras med högst 2 våningar. Den tillbyggnad ni har ritat räknas som 3 våningar, vilket strider mot detaljplanen.
 
Bra där, SBK! Äntligen gör ni läxan. Fortsätt så. Det var naturligtvis aldrig meningen att varje tomt i trädgårdsstaden skulle rymma bostäder för tre, fyra familjer. Därför är det heller inte rimligt att spontanförtätningen av trädgårdsstaden kan få fortgå i strid med regelverk och lagar.
––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
1 kommentar