Majvägen 20 återremitteras

Jan Valeskog, Stadsbyggnadsborgarråd (S), hörde av sig med ett kort mejl i dag (30/5), som svar på det öppna brevet till Byggnadsnämnden om Majvägen 20, som BaraBromma publicerade i förra veckan.
 
Efter BaraBrommas rapportering om den oheliga alliansen mellan M, V och S i bygglovsärendet på Majvägen 16, har Byggnadsnämnden fått kalla fötter inför det snarlika ärendet på Majvägen 20. Ärendet skulle ha behandlats i Byggnadsnämnden den 23/5. Så här skriver Valeskog i dag:

     »Byggnadsnämnden har beslutat att ansökan ska återremitteras. Därutöver anfördes att den föreslagna ansökan innebär ett allt för stort markingrepp för allt för få bostäder. Nämnden återremitterade ärendet och uppdrog åt sökande att återkomma med en lösning som innebär ett mindre angrepp.«

 

Med markingrepp syftar Valeskog på de sprängnings- och schaktningsarbeten som byggherren har föreslagit för att jämna ut och bereda plats för de två tillbyggnaderna.

Bra att Byggnadsnämnden stoppar ärendet redan i detta skede. En halv seger för grannarna och därmed för trädgårdsstaden. Men fortsättning lär nog följa.

–––––––––––––––––––
PS
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer