Diskret, sa Mark- och miljööverdomstolen

Diskret tillbyggnad? Majvägen 20 i augusti 2022. En grönklassad villa från 1917 ska bli fem bostadsrätter. Men först ska 1 400 kbm berg bort.
 
Aj då! Garageväggen har rasat efter sprängningarna och byggnaden hänger nu på de gula stålkryckorna.

 

Så här i valtider vill jag påminna BaraBrommas läsare om Mark och miljööverdomstolens dom när bygglovet för Majvägen 20 vann laga kraft 2019 (mål nr P 454-19). MÖD skriver:

Mark- och miljööverdomstolen delar den bedömning, som redovisas i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande till nämnden, att tillbyggnaderna är diskret utförda, att de volymmässigt underordnar sig den befintliga byggnaden och att de har anpassats väl till den kuperade terrängen.

Ärendet inleddes år 2015. Dåvarande ägaren ville sälja sin fastighet med ett färdigt bygglov som extra lockbete. Stadsbyggnadskontoret godkände, Länsstyrelsen överklagade, Stadsmuseet och Skönhetsrådet avrådde bestämt, Stadsbyggnadsnämnden godkände, Länsstyrelsen överklagade igen, Säljaren överklagade Länsstyrelsens överklagande och till slut kom domen i MÖD. Kör!

Det är alltså Stadsbyggnadsnämndens beslut som har varit vägledande för MÖD. Majoriteten i Stadsbyggnadsnämnden är grön-blå. Det är politiker från Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är ansvariga. Nästa söndag söker de förnyat mandat för fyra nya år i Stadsbyggnadsnämnden.

Samtidigt, i en annan del av staden
Försäljningen av bostadsrätterna pågår via mäklarfirman Simon Crest. Eller pågår inte? I nästa inlägg ska jag berätta vad som hänt – och inte hänt – efter BaraBrommas uppmärksammade granskning i juni.

0 kommentarer