Coronatider — ge bort en bok till dig själv eller en vän

Det är svårt att förstå vad som pågår
Ge dig själv en bok i en orolig tid. Eller ge den till en vän som du tänker på. Trädgårdsstaden är en hundraårig kulturmiljö där varje hus har en egen själ. Ta hand om dig själv och ditt hus för kommande generationer. Du är en viktig traditionsbärare.
 
I dag, söndag 29/3, återstår det bara 16 förbeställningar till målet för crowdfundingkampanjen. Jag önskar 100 förbeställningar som en garanti för tryckerikostnaderna. Beställ ditt ex av Lotta Alvestam Wahlunds kommande bok  Husets själ för endast 300 kr (ord. 375 kr). Kampanjen pågår till och med påskveckan, 13/4.

 
Förbeställ HUSETS SJÄLKickstarter.
 
Låter det krångligt med Kickstarter? Vill du inte lämna ut ditt kortnummer?
Skicka i stället ett mejl till [email protected] Ange namn, adress och hur många böcker du vill förbeställa. Fram till 13 april får du köpa böckerna mot faktura. Du får ditt namn publicerat i tacklistan längst bak i boken. Och du blir bjuden på releasefesten i slutet av maj.
 
Smygläsning
Här ett avsnitt ur den kommande boken, ur kapitlet om tjugotalet:
 
Alviksvägen. Foto: LAW.
. . .

Tjugotalsstilen
Som namnet anger utvecklades tjugotalsstilen under 1920-talets gång av den tidens aktiva arkitekter. Under bildningsresor i södra Europa influerades de av den enklare italienska klassiska arkitekturen. Det pittoreska landskapet och leken med den klassiska arkitekturens detaljer möjliggjorde en förändrad och mindre respektfull attityd gentemot det klassiska. Resultatet blev en ny sorts klassisk arkitektur, där känslan av monumentalitet tonades ner och leken med detaljerna framhävdes. Tjugotalsstilens principer har delvis påverkat utformningen av portarna i Gamla Bromma.

     Genom att förändra de antikiserande detaljerna så att de förlorade sin ursprungliga harmoniska proportionering, abstrahera dem så att de snarare blev bilder av de antika förebilderna, eller genom att placera dem på ett ickeklassiskt sätt, gjorde man sig till en respektlös användare av de antika detaljerna i sitt eget syfte. Motivdeformationen var lätt att upptäcka för den tidens betraktare, eftersom de klassiska förebilderna förekom i riklig mängd i tidens arkitektur.

     De här dragen framkommer klart hos de stiliserat klassicerande portarna. De är mer kraftfulla till sin natur, med bredare, slätare och mer ickeplastiska ytor. De ornament som används är i högre grad stiliserade och ett ofta använt ornament är den delade rosetten, eller lotusblomman, där delarna satts på varsin sida om fönstret som i sin tur vridits. Ornamenten på dörrarna i den här gruppen är ofta större och kraftigare än för övriga portar och genom det nya sätt de är placerade. Tillsammans med det förändrade förhållandet mellan fönstrens och detaljernas storlek syns att man här har lekt med detaljerna.

      Rum med utomhuskaraktär fascinerade de arkitekter som verkade inom tjugotalismen. Genom att vända på begreppet och skapa utemiljöer inne och innemiljöer ute, lekte man fram en lägre respekt för den klassiska byggnaden hos betraktaren.

     Det här draget har jag inte sett hos någon av portarna som jag har inventerat. Tvärtom är utsidan i de allra flesta fall annorlunda jämfört med insidan, som ofta har dörrspeglar liknande dem som vanligen ses på innerdörrarna från denna tid. Möjligen kan man skönja draget i själva verandan, som är placerad mellan ute och inne och som fungerar som en uteplats under tak och ett rum utan väggar. Kanske finns det också ett samband mellan detta tänkande och en önskan att bygga upp skilda gröna rum i trädgården?

     Det sätt att erövra byggnaden, som var så eftersträvansvärt under tjugotalet, innebar att man skulle ställas inför nya och överraskande blickfång, när man gick från rum till rum. För portalmotiven kunde det innebära att vinkeln mellan porten och husets axel var svagt vriden. Jag har inte noterat något sådant i Gamla Bromma. Däremot är portarna ibland placerade på ställen som gör att man får leta sig fram till dem genom trädgården. Många portar är placerade mot gatan eller på gaveln av huset, men förvånande ofta är de placerade mot trädgårdssidan. De hus som dessutom är placerade i en bergig terräng bjuder den besökande på flera oväntade blickfång innan denne når fram till entréporten.

     Slutenheten i tjugotalets arkitekturstil innebar att husens öppningar, det vill säga dörrarna, var ganska små i förhållande till själva byggnaden. Portarna i Gamla Bromma är varken stora eller små. Däremot tycker jag att de uttrycker individualitet och närvaro på en i övrigt ganska homogen huskropp. De är inte där av en slump, utan snarare utvalda och viktiga. Därmed följer de en lång tradition inom svensk byggnadskonst som bärare av identitet och individualitet.

. . .
 
– – – – – –
Det här är en gratisannons för restaurang Elliots.
Stötta din lokala restaurang, Elliots på Alviksvägen 47.
Hela menyn som takeaway. Nu även med hemkörning. Boka här.
 
0 kommentarer