Värna Västerleds trädgårdsstad

Värna Västerleds trädgårdsstad är titeln på ett nytt förvaltningsprogram som ger råd, anvisningar och svar på frågor som har med ditt hus att göra – såväl exteriört som interiört – liksom med din tomt och trädgård. Vad får du göra? Hur kan du göra? Vad du bör tänka på? Undvika? Sträva efter? Var finns det hjälp att få och när ska du söka bygglov, rivningslov och marklov?
 
Värna Västerleds trädgårdsstad beskriver trädgårdsstadens kulturhistoriska karaktär och arkitektoniska kvalitéer och förklarar hur dessa ska värnas, idag och i framtiden. Programmet har initierats av Västerleds Trädgårdsstadsförening, är upprättat av byggnadsantikvarien Vicki Wenander och har delfinansierats av Länsstyrelsen i Stockholm. Det omfattar stadsdelarna Alvik, Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Stora Mossen, Höglandet, Nockeby och Nockebyhov, men är även applicerbart på områden som Olovslund och Ulvsunda trädgårdsstad. 
Drönarbild över trädgårdsstaden (Nyängsvägen, Smedslätten). Foto: Jonathan Wahlund.
 
Varför ett förvaltningsprogram?
Trädgårdsstaden har en särskild karaktär som skiljer sig från den vanliga villastadens. Strukturen är förvisso robust och Västerleds trädgårdsstad har klarat sig bra genom åren, men den är samtidigt känslig för förändringar som inte är anpassade till dess karaktär.

Kulturvärdena – och den där särskilda känslan som infinner sig när man vistas i en karaktärsfull miljö – kan lätt gå förlorad om miljön förvandlas steg för steg. Den kan förvanskas och i värsta fall försvinna.

Genom att beskriva och lyfta fram trädgårdsstadens inneboende karaktär vill Trädgårdsstadsföreningen ge kommande generationer möjlighet att glädjas av och uppleva de hundraåriga kulturmiljöerna i Bromma på samma sätt som när de skapades.

Förvaltningsprogrammet vänder sig till enskilda fastighetsägare och boende, till bygg- och renoveringsbranscherna och till politiker och beslutsfattare i Stockholms kommun.

Här ett exempel på frågeställningar i samband med en köksrenovering i Smedslätten:

I samband med renoveringen kom kökets årsringar fram. Det var känt att det hade stått en gasspis i hörnan. Ovanför i muren fanns ett märke efter ett gasdrivet värmeskåp, dåtidens mikro. Kökets äldsta färgsättning var den gröna färgen som kom fram på karosspanelen ovanför elementet. Det som inte var känt var att det bakom kaklet fanns sotmärken efter en vedspis med klassiska mått och att golvet framför hade ett förstärkt eldstadsplan med klinkers. Efter renoveringen kommer köket att utrustas med en klassisk vedspis på samma plats och sotmärket ska sparas bakom den nya putsen. Foto: Torbjörn Nilsson 
 

Du hittar hela förvaltningsprogrammet på Trädgårdsstadsföreningens hemsida.

Gör ett bokmärke till länken och ha det till hands när du behöver veta mer. Till våren planerar Trädgårdsstadsföreningen att anordna ett seminarium med programmets författare Vicki Wenander. Mer information följer.

0 kommentarer