femminuterstrafik längs alviksvägen

Nu går lastbilarna med sprängsten i femminuterstrafik längs Alviksvägen. Det är inte avloppstunneln som har börjat sprängas – än. Men det har med avloppstunneln att göra.
Latstbilar med sprängsten lämnar Bergakungens sal var femte minut.
 
Säkert har du sett hur pulkabacken i Ålsten har gömts bakom plank och byggbaracker. Rakt in i berget bakom sprängs det för att skapa en enorm sal, värdig en Bergakung. I salen ska Stockholm Vatten och Avlopp bygga en »slamficka«. Slamfickan tror jag är en överraskning för de flesta. Den har inte nämnts i något informationsmaterial tidigare.
 
Ove Thoresson, i dag en pensionerad Ålstensbo, men med ett 30-årigt förflutet som drifts- och underhållsansvarig vid Stockholm Vatten, har tidigare ifrågasatt slamavskiljningen. Här i en skrivelse från 2019:
» . . . I Smedslätten nära Solviksbadet skall en ventilationsskorsten från tunneln byggas. Inne i berget skall en ”slamficka” byggas för att minska risken för stopp i mälarpassagen. Slammet skall omhändertagas på platsen och transporteras bort per bil. En hantering som måste pågår för all framtid. Om detta står ingenting i Era informationsskrifter till allmänheten trots miljön, trädgårdsstad, rekreationsområde, förskola och dagis, friluftsbad. Min personliga reflektion är ”varför slamficka”. Det är sanden som är problemet. Vi har ju sandfång här och där på nätet. Första steget i reningen är alltid sandavskiljning.«
 
Jag kan ingenting om slamavskiljning. Ändå funderar jag om det här är rimligt, när jag tar min luchpromenad längs Alviksvägen.
 
I början av Alviksvägen, i höjd med Ekstigen, finns det en liten parkeringsficka där lastbilararna ställer sig i väntläge. Ungefär var femte minut beordras en ny bil fram till Bergakungens sal vid pulkabacken.
Lastbilarna väntar på körorder i början av Alviksvägen.
 
De kör längs Alviksvägen, förbi skolor och förskolor. Sen vänder de, lastar flaket fullt, och kör tillbaka. Var femte minut.
Ut- och infarten vid Bergakungens sal blockerar all annan trafik längs Alviksvägen i båda riktingarna. Var femte minut.
 
Det här är bara en föraning om vad som kommer när avloppstunneln börjar byggas. Först fem-sex år med sprängsten. Sen i all framtid med slam från slamavskiljaren i Bergakungens sal.
 
– – – – – – –
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse. Klicka på bilden nedan, så ser du var du hittar gillaknappen.
 
0 kommentarer