Byggnadskultur om Villastaden

Senaste numret av tidskriften Byggnadskultur har tema Villastaden.
 
Ur innehållet:
Lär av det förflutna. Trädgårdsstaden i England och Sverige för 100 år sedan. 
Villastaden i Gävle
Attefallshus. Hot eller möjlighet för villastaden?
Tidstypiska trädgårdar. Fyra olika epoker.
 
Många intressanta artiklar alltså. Och så läser jag en spännande intervju med en anomyn (!) bygglovshandläggare med 40 års erfarenhet av plan- och bygghantering. »Det kan förekomma påtryckningar från ivriga intressenter«, avslöjar han (eller hon), »av förtroendevalda och chefer om en snabbare handläggning och om att bortse från vissa lagkrav.« Undrar i vilken kommun den handläggaren arbetar?
 
Boken Trädgårdsstadens Färger presenteras för övrigt stort i det nya numret:
 
Tidskriften Byggnadskultur koster 95 kr som lösnummer. Beställ här.
 
––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
 
 
0 kommentarer