Stadens egen statistik bekräftar – Bromma bidrar mest

Ett vanligt motargument från politiker och journalister – när man ifrågasätter det lämpliga i att ta ytterligare mark i anspråk för förtätning av trädgårdsstaden – brukar låta ungefär så här:

     – Ja, men bostadsbristen är ju enorm i Stockholm. Vi behöver bygga hundratusentals nya lägenheter.

     – Även Brommaborna måste väl bidra till regionens utveckling? Dessutom bor ni ju så centralt och kommunikationerna är utmärkta.

     – Varför ska just Bromma undantas och bevaras som ett Skansen? Alla måste hjälpas åt, eller hur?

 

Vad svarar man på det?

     Brukar du också känna dig misstänkliggjord? Det händer att jag gör det. Ibland känns det som jag hamnar i ett besvärligt underläge när jag hävdar en åsikt till trädgårdsstadens försvar. Plötsligt står jag inför en brant retorisk uppförsbacke.

     Att protestera mot okänslig exploatering, är det bara ett uttryck för välbärgade Brommamiljonärers egenintresse av att skydda sin privilegierade livsstil?

 

Statistiken ger svar på tal
I veckan har opinionsgruppen Värna Västerled skickat en omfattande och väl underbyggd skrivelse till Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämndens ledamöter inför ett möte den 18 augusti då nämnden förväntas besluta om ett så kallat Start-PM för 200–300 nya lägenheter i skogen längs Västerleds södra sida. Projektet beskrevs i mitt förra blogginlägg (22/6).

     Skrivelsen tar upp ett tiotal argument mot förtätningen. Särskilt intressant är att ta del av stadens motsägelsefulla argumentering över tid. Hur ett argument för förtätning av trädgårdsstaden vid ett tillfälle, blir en målkonflikt i argumentationen för en annan exploatering vid ett senare tillfälle. Stadens retorik hänger inte ihop. Men statistiken ger svar på tal.

     Vill du läsa hela den 17 sidor långa skrivelsen? Rekvirera den här.

Värna Västerled-gruppen har tagit fram siffror, från stadens egen hemsida, som svarar på de besvärliga frågorna ovan. Följande påståenden är alltså inte någons åsikt, det är vad som går att finna i stadens officiella statistik:

 

Bromma förtätar dubbelt så mycket som övriga staden

  • Sedan 2010 har Bromma – en av Stockholms 14 stadsdelar – stått för 15 procent av alla nybyggda lägenheter i staden. 2014 var andelen 25 procent.
  • 2006–2015 ökade Brommas befolkning med 25 procent. Befolkningsökningen i Stockholms stad var under samma period 18 procent.
  • 2010–2014 byggdes det 40 lägenheter per 1000 invånare i Bromma.
  • Under samma period byggdes det 21 lägenheter per 1000 invånare i Stockholms stad.
I Bromma byggs det dubbelt så många lägenheter per capita som i resten av staden. Siffrorna är en sammanställning. Källa: http://statistik.stockholm.se/detaljerad-statistik

 

Under de närmaste åren planeras 3 000 nya lägenheter i Alvik, 850 vid Brommaplan och 3 500 i Riksby. Bland annat. Så nog bidrar Brommaborna till Stockholm bostadsutveckling.

 

––––––––––––––
PS
Vill du läsa nästa blogginlägg? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.

Västerled
0 kommentarer