Ett privat bildarkiv med 300 gamla Brommabilder

I mitt förra inlägg presenterade jag en hittills okänd bild av Stora Mossens gård. Bilden var fotograferad av Gustaf Berg 1931. Den ingår i en stor samling med historiska Brommabilder som i dag finns i Äppelviksbon Björn Sundéns ägo.

     Gustaf Berg var en av pionjärerna i trädgårdsstaden. 1914 lät han bygga en av de första villorna i Äppelviken till sig själv och sin familj. Huset uppfördes vid Snäckvägen 15, en stor villa i nationalromantisk stil med faluröd locklistfasad och vita snickerier.

     Gustaf Berg var även pionjär på fotografins område. Överallt hade han med sig sin kamera och dokumenterade det han såg: byggnader, människor, spårvagnar, ångbåtar, arbete, vardagsliv och festligheter. Gustaf efterlämnade inte mindre än 1 500 glasplåtar och filmnegativ, varav cirka 300 med motiv från trädgårdsstaden i Bromma. De tidigaste är från 1914.

     Snäckvägen 15 har endast haft tre ägare på drygt hundra år. Gustaf Berg bodde där till sin död 1947. Björn Sundén köpte huset 1984. Och det var när Björn började forska om husets historia som bildsamlingen upptäcktes. De låg nerpackade och bortglömda i några vindslådor hos ett barnbarnsbarn till byggmästaren. Björn Sundén har nu ordnat upp hela samlingen och digitaliserat alla bilderna. Han har också berättat hela historien med egna ord i en artikel i Hembygdsföreningens årsskrift, Brommaboken 2015.

     Gustaf Berghs bildarkiv är en rik källa till ny kunskap om trädgårdsstadens tidiga år. Notera de många tidstypiska detaljerna i de här bilderna. 

 
Gustaf Berghs nybyggda hus på Snäckvägen 15. En högsommardag omkring 1916. Tallskogen står fortfarande tät på villatomterna, helt i enlighet med tiotalets ideal att låta trädgårdarna bestå av »orörd natur«. Självförsörjning är en dygd (första världskriget pågår). Potatisland går före gräsmattor och prydnadsväxter. Grusvägarna ger en lantlig prägel, men trätrottoaren avslöjar nya urbana ambitioner. Trädgård och stad på en gång. Trädgårdsstad.
 
 

Sen vänder Gustaf Bergh på kamerastativet och tar en ny bild. Nu sluttar Snäckvägen neråt och Korsvägen viker av till höger. Samma grusväg. Samma trätrottoar, nu kompletterad med en vacker lyktstolpe, förmodligen för elektriskt ljus. Till vänster har någon öppnat ett fönster på övervåningen till Borgmästarvillan (Poppelvägen 12), där Carl Lindhagen bor sen 1914. I bakgrunden skymtar de första villorna i dalsänkan mellan nuvarande Klövervägen och Poppelvägen. Ängen upp mot Alviksvägen är fortfarande obebyggd.

Gustaf Bergh Klövervägen Korsvägen Poppelvägen Snäckvägen
1 kommentar