Spelet slut på Majvägen?

Har just fått läsa Cecilia Obermüllers (MP) förslag till kommande beslut i Byggnadsnämnden. Texten är knivskarp. Byggnadsnämnden kommer över huvud taget inte att låta Stadsbyggnadskontoret överklaga bygglovsärendet i Mark- och miljöverdomstolen (MÖD) en gång till.
 
Tvisten runt ombildningen av Majvägen 12 till fyra bostadsrätter har pågått i åtskilliga år. Stadsbyggnadskontoret har beviljat två bygglov (2011 och 2014), vilka båda har överklagats till högsta instans. Jag skrev om ärendet här på bloggen senast den 6 februari.
Majvägen 12. Vad händer nu?
 
Nu sätter Byggnadsnämnden stopp för cirkusen. Liberalerna och KD har anslutit sig till förslaget under eftermiddagen i dag (22/3). Äntligen slår politikerna näven i bordet:
 
»Stadsbyggnadsnämnden beslutar att … dra tillbaka överklagandet [eftersom] Staden/ Nämnden har redan vid tidigare tillfälle fått avslag i MÖD samt i Hovrätten. Boverket avstyrker ävenledes i sitt yttrande. Ärendet är vederbörligen prövat.«
 
Och avslutningen är ännu vassare:
 
»Stadsbyggnadsnämnden önskar se ett slut på de frekventa rivningar och ofta oaktsamma förtätningsprojekt som pågår i många av stadens villaområden och trädgårdsstadsdelar.«
 
Bra rutet! Men vad händer nu? Ska byggnaderna rivas?
 
––––––––––––––
PS 1
Politikerdebatten på Bromma gymnasium i går (21/3) blev både välbesökt och livlig. Kommentarer följer inom kort här på bloggen. Men läs nätupplagan i Bromma Tidning redan nu.
 
PS 2
Vill du veta när nästa blogginlägg publiceras? Gilla bloggens Facebooksida, så får du en automatisk påminnelse.
0 kommentarer