Odjuret på Majvägen

Fredrik Vinstock. Foto: Moderaterna.
 
Det här är Fredrik Vinstock, 44 år, han är ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden på Lidingö och representerar Moderaterna. »Mitt politiska engagemang är centrerat kring stadsbyggnadsfrågor«, skriver han på sin hemsida och fortsätter: »Jag värnar särskilt Lidingös äldre gårds- och villastadsbebyggelse, och arbetar för att Lidingös ursprungliga karaktär ska bevaras och utvecklas. Lidingö är unikt med sin småskalighet och gröna miljö nära huvudstaden.«
 

Det här låter ju bra, men vad har Fredrik med Bromma att göra?
Jo, Fredrik Vinstock bedriver även verksamhet utanför Lidingö och utanför politiken. Han sitter i 29 bolagsstyrelser, varav ett tiotal i bygg- och fastighetsbranscherna. Ett av de senast registrerade bolagen (2021), där Vinstock också är ordförande, heter Odjuret Fastigheter AB. I Odjurets styrelse sitter även Johannes Gustaf Bergtorp och Lars Joakim Niklasson, båda jämngamla med Vinstock.

 

Och nu närmar vi oss Bromma
Tillsammans med Vinstock sitter Bergtorp och Niklasson även i styrelsen för Brf Terrasserna 6 i Bromma. Föreningen bildades tidigare i år i samband med att fastigheten på Majvägen 20 lades ut till försäljning. Ordförande i Brf Terrasserna 6 är för övrigt Per-Erik Burewall som tillsammans med Jan Gutestam ligger bakom de senaste årens mest spektakulära brf-omvandlingar, till exempel i Äppelviken och Bromma Kyrka.

 

Tillbaka till Lidingö
Fredrik Vinstock är en omstridd lokalpolitiker på Lidingö. Även inom sitt eget parti. Kommunstyrelsens ordförande, Paul Lindqvist (M), skriver i Lidingö Nyheter (26/3 2019):

»Kritiken som riktas mot miljö- och stadsbyggnadsnämndens Fredrik Vinstock, för hans sätt att leda verksamheten och för bristande rättssäkerhet i bygglovsärenden är allvarlig. Problemen har blivit så omfattande att skyddsombudet har krävt att stadsdirektören genomför arbetsmiljöåtgärder. […] Fredrik Vinstock själv vägrar att svara på medias frågor […] men om man läser rapporten visar det sig att 23 av 29 tjänstemän beskriver att de har svårigheter med att samarbeta med Fredrik Vinstock och att handläggningen av ärenden inte är rättssäker. […]
     Moderaterna gjorde sitt sämsta lokalval någonsin i höstas efter att just ha lanserat en ny byggpolitik. Därefter följde arvodesskandalen och nu har Fredrik Vinstocks egenmäktiga agerande gått så långt att skyddsombudet sett sig föranlåten att ingripa. … Jag är mycket orolig för Moderaternas utveckling på Lidingö.«

 

Villan på Majvägen 20
BaraBromma har tidigare skrivit om de kontroversiella bygglovsärendena på Majvägen 20 (länk). Striderna har pågått sen 2015 då ägaren förberedde en försäljning av den stora villan, inklusive godkända bygglov för en konvertering till fem bostadsrättslägenheter. Ritningarna visar två groteskt stora flygelbyggnader, med stora glasparter, i bergsslänten nedanför villan.

Majvägen 20. Bygglovsritning 2018.
 
Stadsmuseet och Skönhetsrådet avstyrkte bestämt. Länsstyrelsen sammanfattade:

»Huvudbyggnaden har en för den nationalromantiska stilen tidstypisk utformning med tydliga anspelningar på äldre svensk allmogekultur, i detta fall genom en karateristiskt tredelad huskropp i olika höjder som anspelar på den sydsvenska högloftsstugan. Upplevelsen och förståelsen av detta för byggnaden centrala karaktärsdrag förvanskas genom de två tillbyggnaderna, i synnerhet av den södra […] Tillbyggnaderna innebär ingrepp i terrängen i strid mot [trädgårdsstadens] stadsplaneideal med tydliga höjdskillnader och synliga bergsklackar nära byggnaden.
     Länsstyrelsen finner att den sökta åtgärden har en förvanskande effekt på såväl huvudbyggnadens arkitektur som på områdets karaktär. Den är också ovarsam och tar inte tillvara byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadsnämndens beslut om bygglov ska därför upphävas.«

Nya bygglov söktes och avstyrktes. Ärendet drevs ända upp Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och efter besök på platsen och lång betänketid godkände domstolen byggloven – överraskande och snopet för grannarna, som engagerat sig mot ingreppet i den hundraåriga kulturmiljön i över sex års tid.

 

Från 34 till 75< Mkr
Villan är ritad av Folke Hedman, 1917 och »grönklassad« av Stadsmuseet som särskilt värdefull ur kulturhistoriskt och konstnärlig synpunkt. I maj bjöds den unika villan ut av Recidence/Christies, för 34 Mkr (inkl klara bygglov).

Nu finns åtminstone två av de blivande brf-lägenheterna till salu av mäklaren Simon Crest. De utannonserade lägenheterna kostar ca 15 Mkr styck. Totalt förväntas den blivande brf:en att omsluta minst 75 Mkr. Objekten presenteras med datoranimerade bilder, så här:
Majvägen 20 till salu. Mäklarprosan flödar: »Två världar möts i denna klassiska dröm med modern tappning. I originalhuset bevaras bland annat eldstäder, takmålningar och målade fönster. Originalgolven restaureras och kök och badrum byggs nya med utförande i klassisk stil. Samtliga lägenheter får egna uteplatser/terrasser och utöver det får medlemmarna en fin och stor trädgård med en härlig pool!« Foto: simoncrest.se
 
Den skarpögde kan se att tillbyggnaderna nu har försetts med takterrasser. Och en pool. Några sådana ingår dock inte i det beviljade bygglovet.
 

SBK, Stockholm i augusti
För ett par veckor sedan fick Stadsbyggnadskontoret i Stockholm en ny bygglovsansökan för Majvägen 20. Denna gång kom ansökan från Odjuret Fastigheter AB och avser takterrasser till de blivande flygelbyggnaderna. Alltså från Fredrik Vinstock, ordförande i byggnadsnämnden på Lidingö, tillika ordförande i Odjuret och styrelseledamot i Brf Terrasserna 6 (där Per-Erik Burewall, Brommas okrönte brf-makare är ordförande).

Jag hävdra inga brottsmisstankar, men jag vill rikta strålkastarna mot de personer och företag som i det fördolda utnyttjar bygg- och fastighetsbranschernas möjligheter att berika sig själva – med hjälp av tveksam och möjligen inkompetent handläggning och en lagstiftning med stora kryphål. Jag hävdar att det här strider mot allmänt rättsmedvetande och grundläggande demokratiska principer.

 

Vad händer nu?
De berörda grannarna runt Majvägen 20 tillskriver nu SBK och protesterar mot de planerade takterrasserna. En av dem tillägger: »… dessutom måste man nog fälla ett antal månghundraåriga ekar och tallar om man överhuvudtaget ska kunna se himlen från takterrasserna.«

Grannarna kräver att det kommande beslutet skall bli möjligt att överklaga. Några besked har inte givits än. Dock har Byggnadsnämnden i Stockholm inte fått något sådant ärende på sitt bord – än.

 

Vem äger villan?
I skrivande stund är lägandeförhållandena oklara. Christies, som sålde huset i maj, har alltså tagit bort sin annons från Hemnet. Hemnet meddelar att fastigheten troligen är såld. Säljaren står emellertid fortfarande kvar som ägare. Någon ny lagfart har inte tagits ut. Kanske ska tillträdet ske i höst eller senare?

Samtidigt har försäljningen av de blivande bostadsrätterna börjat – för 120 Tkr/kvm. Miljonerna rullar och ännu en av trädgårdsstadens arkitektoniska pärlor förstörs.

 

Skillnaden mellan ord och handling
»Jag värnar särskilt Lidingös äldre gårds- och villastadsbebyggelse, och arbetar för att Lidingös ursprungliga karaktär ska bevaras och utvecklas. Lidingö är unikt med sin småskalighet och gröna miljö nära huvudstaden.« Så skriver herr Vinstock på sin hemsida.

För att travestera Gustaf Fröding*: Vad som är en sanning på Lidingö, är en lögn i Bromma.

* Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna så underbart kan byta form och färg.
Det, som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg.

(Gitarr och dragharmonika, 1891)

1 kommentar
jan Sjöberg

Hej
Vill bara påpeka att Paul Lindqvist var KS-orförande fram till valet 2014, så du borde skriva "f.d" framför.
Vänliga hälsningar
Jan Sjöberg

Svar: Jan,Tack för påpekandet. Du har rätt. Jag ska korrigera sakfelet i nästa blogginlägg. /Christian Reimers
Christian Reimers